Program rodzina 500+ toPoznaj szczegóły Programu rodzina 500+


Kto może skorzystać z programu?

 • rodzice (w tym rodzice samotnie wychowujący dzieci) oraz opiekunowie
 • rodzina z minimum dwojgiem niepełnoletnich dzieci może otrzymać 500 zł na drugie i każde kolejne dziecko
 • rodzina z niskim dochodem − poniżej 800 zł na osobę − otrzyma wsparcie również na pierwsze dziecko (pierwsze dziecko to najstarsze lub jedyne dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18 r. życia). W przypadku rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym kryterium dochodowe jest wyższe i wynosi 1200 zł netto


Kiedy można złożyć wniosek?

Wniosek można złożyć w każdej chwili. Należy pamiętać, że wniosek Rodzina 500+ należy składać co roku. Wnioski złożone na okres 2018/2019 r. dotyczą świadczeń przyznawanych do końca września 2019 r.

W serwisie internetowym eurobanku jest dostępny Wniosek Rodzina 500+ na aktualnie trwający okres świadczeniowy, który kończy się 30.09.2019 r. (dotyczy tych rodzin, którym np. urodziło się dziecko, na rzecz którego może być wypłacane świadczenie jeszcze w tym okresie).


Jak otrzymać świadczenie?

Wniosek możesz złożyć za pośrednictwem bankowości internetowej. Środki zostaną przelane na wskazane konto lub wypłacone w gotówce.

 • 1

  We wniosku należy wskazać dane osoby starającej się o świadczenie oraz dane dzieci wraz z dodatkowymi zaświadczeniami i oświadczeniami

 • 2

  W przypadku ubiegania się o świadczenie na drugie i kolejne dzieci nie ma konieczności dołączania zaświadczenia o dochodach

 • 3

  Świadczenie wypłaca urząd miasta, gminy, ośrodek pomocy społecznej lub centra do realizacji świadczeń socjalnych

 • 4

  Wniosek online mogą złożyć tylko Ci Klienci, których tożsamość podczas podpisywania umowy z eurobankiem była weryfikowana na podstawie dowodu osobistego (w placówce lub za pośrednictwem kuriera)


W przypadku kiedy dane osobowe potwierdzono przelewem z innego banku, konieczna będzie weryfikacja tożsamości (dowód osobisty lub paszport) w dowolnej placówce eurobanku.

 

Jak wnioskować o świadczenie?

Zaloguj się do swojej bankowości internetowej

 • 1

  Przygotuj zdjęcia lub skany dokumentów, które chcesz dołączyć do wniosku

 • 2

  Wypełnij wniosek o świadczenie i kliknij "Wyślij wniosek", aby został przekazany do systemu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 • 3

  Wniosek trafi do organu właściwego ze względu na adres zamieszkania

 • 4

  Decyzję o przyznaniu świadczenia otrzymasz pisemnie w terminie do 3 miesięcy od dnia poprawnie złożonego wniosku

 • 5

  W przypadku pozytywnej decyzji, świadczenie będzie wypłacane na rachunek wskazany we wniosku lub w gotówce


Oświadczenia lub dokumenty dołączane do wniosku powinny mieć format PDF, PNG lub JPG (wielkość pojedynczego pliku nie może przekroczyć 500 kB, nazwa pliku nie może zawierać polskich liter, znaków specjalnych i spacji).

 


Rola Banku

eurobank umożliwia jedynie złożenie wniosku o przyznanie świadczenia wychowawczego za pośrednictwem bankowości internetowej. Złożony w ten sposób wniosek jest przesyłany do systemu Emp@tia, prowadzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, a następnie do właściwego organu ze względu na miejsce zamieszkania. Bank będzie usuwał dane objęte treścią wniosków i załączników, po otrzymaniu informacji potwierdzającej złożenie wniosku. Wszelkie pytania związane z programem prosimy kierować w pierwszej kolejności pod numer dedykowanej infolinii.

 

Bezpieczeństwo


Pamiętaj, że:

 • wniosek Rodzina 500+ zawsze jest dostępny bezpłatnie po zalogowaniu do bankowości internetowej
 • nie musisz instalować na komputerze lub telefonie żadnych aplikacji ani oprogramowania, aby wypełnić wniosek Rodzina 500+
 • przy zalogowaniu do bankowości internetowej, w celu przejścia do wniosku Rodzina 500+ oraz w celu załadowania załączników, nie będzie wymagane podanie kodu z narzędzia autoryzacyjnego
 • jako potwierdzenie wysłania wniosku Rodzina 500+ otrzymasz Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO) z adresu e-mail: upo500plus@mrpips.gov.pl. UPO będzie przesyłane po wpłynięciu wniosku do systemu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o nazwie emp@tia.


Poinformujemy Cię o możliwości złożenia wniosku drogą mailową lub za pośrednictwem wiadomości w systemie bankowości internetowej. Pamiętaj, że:

 • korespondencja będzie przesyłana ze znanych Ci adresów mailowych banku;
 • zawsze sprawdzaj kto jest nadawcą wiadomości. Jeśli otrzymasz podejrzaną korespondencję lub mailing w sprawie udostępnienia wniosku Rodzina 500+ od innego nadawcy lub ktoś poprosi Cię o podanie danych do logowania i haseł jednorazowych w tej sprawie, zgłoś to niezwłocznie na infolinii eurobanku i oczywiście nie podawaj nikomu swoich danych;
 • nigdy nie prosimy o podawanie jakichkolwiek danych drogą e-mailową lub SMS-ową. Dlatego zachowaj ostrożność i ograniczone zaufanie w stosunku do e-maili lub SMS-ów, w których znajduje się prośba o podanie poufnych danych lub skorzystanie z linków, kierujących na strony internetowe banków.

Jak zgłosić reklamację?

Reklamacje dotyczące Wniosku Rodzina 500+, w zależności od ich przedmiotu, powinny być składane:

 • 1

  W eurobanku – jeżeli dotyczą dostępu i funkcjonowania systemu bankowości internetowej, etapu rejestracji wniosku w systemie bankowości internetowej oraz jego wysłania do systemu emp@tia

 • 2

  U Organu prowadzącego w gminie – jeżeli dotyczą obsługi złożonego wniosku po jego wysłaniu do Organu prowadzącego w gminie oraz wypłaty świadczenia wychowawczego

Rozpatrywanie reklamacji przez Bank: Euro Bank S.A. przyjmuje i rozpatruje reklamacje zgodnie z przyjętymi w Banku zasadami. Zapoznaj się z informacjami na temat składania i rozpatrywania reklamacji Klientów w Euro Banku S.A.

 

Pytania i odpowiedzi


 • 1. Czy eurobank umożliwia złożenie wniosku Rodzina 500+?

  Elektroniczne wnioski Rodzina 500+ dostępne są w eurobanku dla osób, które są Klientami Banku i mają dostęp do bankowości internetowej.

 • 2. Jak złożyć wniosek Rodzina 500+ za pośrednictwem eurobanku?

  1. Zanim zaczniesz wypełniać wniosek:

  • przygotuj dane osobowe swoje i członków Twojej rodziny, w tym dzieci (m.in. imię, nazwisko, PESEL, stan cywilny). Te dane, którymi dysponuje Bank, zostaną zaczytane z systemu Banku automatycznie
  • jeżeli na wniosku zamierzasz wskazać:
   • o uzyskiwanie przez Ciebie lub członka rodziny dochodów z działalności opodatkowanych w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych bądź karty podatkowej - poprosimy Cię o skany/kopie zaświadczeń z Urzędu Skarbowego o dochodzie z ryczałtu/karty podatkowej dla każdego członka rodziny, który ma taki dochód;
   • o kwoty alimentów zapłacone na rzecz osób spoza rodziny, poprosimy Cię o skany/kopie dokumentów potwierdzających obowiązek płacenia alimentów tj. tytułu wykonawczego ustalającego alimenty na rzecz osób spoza rodziny (np. skan wyroku alimentacyjnego), oraz przekazów lub przelewów dokumentujących fakt płacenia konkretnych kwot alimentów na rzecz osób spoza rodzin.
  • sprawdź, jaki urząd w Twojej gminie będzie rozpatrywał wnioski Rodzina 500

  2. Zaloguj się do serwisu internetowego eurobank online.
  3. Wejdź do zakładki „rodzina 500+” i kliknij „złóż wniosek”.
  4. Wypełnij dane we wniosku podążając za instrukcjami na ekranie.
  5. Załącz załączniki do wniosku, o ile będą one wymagane.
  6. Zatwierdź i złóż wniosek.
  7. Pobierz i zapisz w bezpiecznej lokalizacji potwierdzenie złożenia wniosku oraz kopię wypełnionego wniosku Rodzina 500+. To jedyny moment, kiedy będzie możliwe pobranie kopii wniosku złożonego za pośrednictwem Banku.
  8. Po przekazaniu przez Bank wniosku do właściwego organu prowadzącego w gminie, na adres e-mail podany we wniosku otrzymasz Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP) będące Urzędowym Potwierdzeniem Odbioru (UPO).Wiadomość e-mail z UPO/UPP o tytule „UPO/UPP wniosek SW-1 nr ” otrzymasz z adresu e-mail: upo500plus@mrpips.gov.pl. Jak tylko otrzymasz UPO/UPP na adres e-mail, który wskazałeś we wniosku Rodzina 500+, wszelkie pytania i obsługę wniosku Rodzina 500+ przejmuje organ prowadzący w gminie (np. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej).
  W razie pytań o wniosek Rodzina 500+ prosimy o kontakt bezpośrednio z danym organem prowadzącym, który obejmuje Twoje miejsce zamieszkania.

 • 3. Czy muszę być Klientem eurobanku, aby złożyć wniosek Rodzina 500+ za pośrednictwem tego Banku?

  Elektroniczne wnioski Rodzina 500+ dostępne są w eurobanku jedynie dla osób, które są Klientami Banku i mają dostęp do bankowości internetowej eurobanku.

 • 4. Jakie konto podać we wniosku Rodzina 500+ do wypłaty świadczeń?

  Możesz wskazać dowolne konto bankowe, na które chcesz otrzymywać świadczenia na swoje dzieci. Jeśli składasz wniosek w bankowości internetowej, możesz wskazać konto w eurobanku. Pieniądze możesz również odbierać w formie innej niż przelew na konto – w celu uzyskania informacji, jaka forma wypłaty w przypadku braku konta bankowego będzie dostępna w Twojej gminie, skontaktuj się z organem prowadzącym w Twojej gminie.


Dowiedz się więcej

Przydatne linki

Informacja o plikach cookies

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika. Pliki cookies gromadzone są w celu tworzenia statystyk, które służą do optymalizacji i modyfikacji serwisu oraz jego narzędzi w celu lepszego dostosowania do potrzeb użytkowników. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w polityce cookie. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w polityce cookie. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.

Mobile app
Nowa aplikacja mobilna eurobanku

Sama dostosuje się do użytkownika. Pobierz ją na swoją platformę.

Pobierz