Nota prawna


Euro Bank S.A. zastrzega, że wszelkie dane zawarte na stronach niniejszego serwisu internetowego nie stanowią wiążącej oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Udostępnione w serwisie internetowym Banku dane mają charakter wyłącznie informacyjny. Na stronie Banku użytkownik może uzyskać podstawowe informacje o Banku, jego placówkach, oferowanych produktach i usługach oraz o możliwości podjęcia pracy w Banku.

Euro Bank S.A. może dokonywać aktualizacji, modyfikacji, usuwania i dodawania informacji umieszczonych w portalu. O planowanych przerwach technicznych, mogących powodować zawieszenie na stałe lub okresowo prowadzenie portalu lub też ograniczenie dostępności jego opcji lub usług, Euro Bank S.A. powiadomi użytkowników w formie komunikatu zamieszczonego w portalu.

Przystępując do korzystania z serwisu internetowego Euro Banku S.A., użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie informacje wysyłane za pomocą poczty elektronicznej oraz innych form transmisji poprzez sieć Internet nie mają charakteru poufnego i mogą być narażone na ingerencję osób trzecich. Zastrzeżenie to nie dotyczy korzystania przez użytkownika z systemu bankowości elektronicznej Euro Banku S.A.

Wszelkie prawa do całości portalu internetowego Euro Bank S.A. są zastrzeżone. Użytkownik ma prawo do pobierania i drukowania całych stron lub fragmentów serwisu internetowego Euro Bank S.A. pod warunkiem nienaruszania praw autorskich oraz praw z rejestracji znaków towarowych należących do Euro Bank S.A. Żadna część serwisu internetowego Banku nie może być wykorzystywana w celach komercyjnych w szczególności kopiowana, transmitowana elektronicznie lub w inny sposób modyfikowana, linkowana lub w inny sposób wykorzystywana bez uprzedniej pisemnej zgody Banku.

Ochrona danych osobowych Klientów Euro Bank S.A. zobowiązanie do zachowania tajemnicy danych osobowych

Euro Bank S.A. informuje, że naszym priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa świadczonych przez nas usług. Wszelkie powierzone nam przez Klienta informacje, w tym dane osobowe, przetwarzane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wewnętrznymi procedurami oraz przy wykorzystaniu technologii informatycznych zapewniających optymalne bezpieczeństwo. W przypadku powierzenia wykonywania usług podmiotom trzecim, Bank bezwzględnie wymaga zachowania przez te podmioty obowiązujących w Banku standardów bezpieczeństwa oraz zachowania tajemnicy powierzonych danych osobowych. Więcej informacji na temat ochrony danych osobowych znajduje się w zakładce Ochrona Danych Osobowych.

Informacja o plikach cookies

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika. Pliki cookies gromadzone są w celu tworzenia statystyk, które służą do optymalizacji i modyfikacji serwisu oraz jego narzędzi w celu lepszego dostosowania do potrzeb użytkowników. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w polityce cookie. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w polityce cookie. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.

Mobile app
Nowa aplikacja mobilna eurobanku

Sama dostosuje się do użytkownika. Pobierz ją na swoją platformę.

Pobierz