Obligacje


Informacje o obligacjach emitowanych przez Euro Bank S.A.

W dniu 1 grudnia 2017 r. Euro Bank S.A. wyemitował w ramach Programu Obligacje serii EBK C 01122021 o łącznej wartości nominalnej 250.000.000,00 PLN. Termin zapadalności wynosi 4 lata. Data wykupu przypada na dzień 1 grudnia 2021 r. Poniżej zamieszczone zostały warunki emisji oraz tabele odsetkowe. Obligacje posiadają kod ISIN: PLEURBK00033.

 


Warunki Emisji Obligacji serii EBK C 01122021

Tabela odsetkowa dla pierwszego okresu

Tabela odsetkowa dla drugiego okresu

Tabela odsetkowa dla trzeciego okresu

Tabela odsetkowa dla czwartego okresu

 

Ogłoszenie o rozpoczęciu oferty publicznej obligacji Euro Bank S.A. - pobierz plik.

W dniu 28 czerwca 2016 r. Euro Bank S.A. wyemitował w ramach Programu Obligacje serii EBK B 28122019 o łącznej wartości nominalnej 250.000.000,00 PLN. Termin zapadalności wynosi 3 i pół roku. Data wykupu przypada na dzień 28 grudnia 2019 r. Poniżej zamieszczone zostały warunki emisji oraz tabele odsetkowe. Obligacje posiadają kod ISIN: PLEURBK00025.

Warunki emisji EBK B 28122019

Tabela odsetkowa pierwszego okresu

Tabela odsetkowa drugiego okresu

Tabela odsetkowa trzeciego okresu

Tabela odsetkowa czwartego okresu

Tabela odsetkowa piątego okresu

Tabela odsetkowa szóstego okresu

Tabela odsetkowa siódmego okresu

Ogłoszenie o rozpoczęciu oferty publicznej obligacji Euro Bank S.A. - pobierz plik

W dniu 20 listopada 2015 r. Euro Bank S.A. wyemitował w ramach Programu Obligacje serii EBK A 20112018 o łącznej wartości nominalnej 240.000.000,00 PLN. Termin zapadalności wynosi 3 lata. Data wykupu przypada na dzień 20 listopada 2018 r. Poniżej zamieszczone zostały warunki emisji oraz tabele odsetkowe.

Warunki emisji EBK A 20112018

Tabela odsetkowa pierwszego okresu

Tabela odsetkowa drugiego okresu

Tabela odsetkowa trzeciego okresu

Tabela odsetkowa czwartego okresu

Tabela odsetkowa piątego okresu

Tabela odsetkowa szóstego okresu


Ogłoszenie o rozpoczęciu oferty publicznej obligacji Euro Bank S.A. - pobierz plik

 

Połączenie Euro Banku S.A. z Bankiem Millennium S.A.


Dokumenty wymagane zgodnie z art. 505 par.1 Kodeksu Spółek Handlowych, dotyczące połączenia Euro Banku S.A. z Bankiem Millennium S.A.

Plan połączenia spółek

Plan połączenia spółek

Sprawozdania finansowe oraz sprawozdania zarządów z działalności łączących się spółek za trzy ostatnie lata obrotowe wraz ze sprawozdaniami z badania

Euro Bank S.A. - sprawozdanie finansowe 2016

Euro Bank S.A. - sprawozdanie Zarządu 2016

Euro Bank S.A. - opinia Biegłego 2016

Euro Bank S.A. - sprawozdanie finansowe 2017

Euro Bank S.A. - sprawozdanie Zarządu 2017

Euro Bank S.A. - opinia Biegłego 2017

Euro Bank S.A. - sprawozdanie finasowe 2018

Euro Bank S.A. - sprawozdanie Zarządu 2018

Euro Bank S.A. - opinia Biegłego 2018

Bank Millennium S.A. - sprawozdanie finansowe 2016

Bank Millennium S.A. - sprawozdanie Zarządu 2016

Bank Millennium S.A. - opinia Biegłego 2016

Bank Millennium S.A. - sprawozdanie finansowe 2017

Bank Millennium S.A. - sprawozdanie Zarządu 2017

Bank Millennium S.A. - opinia Biegłego 2017

Bank Millennium S.A. - sprawozdanie finansowe 2018

Bank Millennium S.A. - sprawozdanie Zarządu 2018

Bank Millennium S.A. - opinia Biegłego 2018

Projekty uchwał o połączeniu spółek stanowiące załącznik 1 oraz załącznik 2 do planu połączenia

Projekty uchwał o połączeniu spółek

Projekt uchwały w sprawie zmian Statutu Banku Millennium S.A. stanowiący załącznik 3 do planu połączenia

Projekt uchwały w sprawie zmian Statutu Banku Millennium S.A.

Dokument określający wartość majątku Euro Bank S.A. na dzień 1 maja 2019 r. stanowiący załącznik 4 do planu połączenia

Dokument określający wartość majątku Euro Bank S.A. na dzień 1 maja 2019 r.

Oświadczenie zawierające informacje na temat stanu księgowego Euro Bank S.A. sporządzone na dzień 1 maja 2019 r. na potrzeby połączenia stanowiące załącznik 5 do planu połączenia

Oświadczenie zawierające informacje na temat stanu księgowego Euro Bank S.A.

Sprawozdania Zarządów łączących się spółek sporządzone dla celów połączenia

Sprawozdanie Zarządu Banku Millennium S.A.

Sprawozdanie Zarządu Euro Banku S.A.

Opinia biegłego z badania planu połączenia

Opinia biegłego z badania planu połączenia

 

Informacja o plikach cookies

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika. Pliki cookies gromadzone są w celu tworzenia statystyk, które służą do optymalizacji i modyfikacji serwisu oraz jego narzędzi w celu lepszego dostosowania do potrzeb użytkowników. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w polityce cookie. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w polityce cookie. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.