O nas

Dowiedz się więcej o tym kim jesteśmy i co możemy Ci zaoferować.


Kim jesteśmy?

Od lat niezmiennie pracujemy nad tym, by być blisko klientów i ich codziennych oraz niecodziennych potrzeb. Oferujemy dostęp do bankowości internetowej, mobilnej oraz ponad 460 placówek w całej Polsce (dane na koniec Q2’19).

 

Wśród naszych propozycji można znaleźć m.in. nowoczesne rozwiązania w zakresie płatności (np. karta multiwalutowa), a także pożyczek gotówkowych (np. pożyczka internetowa).

 

Od 1 października 2019 r. eurobank jest marką detaliczną Banku Millennium. Więcej informacji na temat zachodzących zmian jest dostępnych na stronie www.eurobank.pl/integracja. 

Zarząd i Rada Nadzorcza Banku Millennium S.A.

Joao Bras Jorge
Prezes Zarządu

Absolwent studiów w zakresie Zarządzania Universidade Catolica Portuguesa, a także Zaawansowanego Programu Zarządzania PADE w ramach AESE.

Karierę zawodową rozpoczął w roku 1990 jako makler giełdowy. W ciągu następnych 10 lat był związany z bankowością inwestycyjną, zajmował m.in. stanowisko członka zarządu banku inwestycyjnego. Zasiadał także w Radzie Giełdy Lizbońskiej.

Przed przyjazdem do Polski przez 5 lat zajmował stanowisko Kierującego Pionem Klientów Bankowości Detalicznej oraz Koordynatora Sieci Detalicznej Millennium bcp.

W Zarządzie Banku Millennium S.A. od 19 lipca 2006 r., w latach 2006-2008 zarządzający pionem Bankowości Detalicznej, a od 2009 r. obszarem Bankowości Przedsiębiorstw. Od 22 kwietnia 2010 r. Wiceprezes Zarządu, a od 24 października 2013 r. Prezes Zarządu Banku Millennium S.A.

 

 

Fernando Bicho

Wiceprezes Zarządu

Pan Fernando Maria Cardoso Rodrigues Bicho ukończył kierunek Ekonomiczny Katolickiego Uniwersytetu Portugalii w 1984 r. Od roku 1993 posiada tytuł MBA Katolickiego Uniwersytetu Portugalii.

Doświadczenia zawodowe zdobywał m.in.: w Portugalskim Instytucie Inwestycji Zagranicznych, Lloyds Bank Plc w Lizbonie oraz w Uniao de Banco Portugueses (UBP), działającym później pod nazwą Banco Mello. Pełnił obowiązki zarządzającego funduszem a później w banku, jako szef Pionu Finansowego, odpowiedzialny był m.in. za skarb i rynki kapitałowe, operacje papierami wartościowymi, zarządzanie aktywami i pasywami, emisje na międzynarodowych rynkach kapitałowych, zarządzanie kapitałem oraz relacje z inwestorami. Po zakupie Banco Mello przez Banco Comercial Portugues (BCP) w roku 2000, Pan Fernando Bicho pracował w Centrum Korporacyjnym BCP, a od czerwca 2001 r. sprawował funkcję szefa Pionu Zarządzania Aktywami i Pasywami Grupy BCP.

Od 1 sierpnia 2002 r. w Zarządzie Banku Millennium S.A. (CFO).

 

 

Wojciech Hasse

Członek Zarządu

Pan Wojciech Haase jest absolwentem Wydziału Ekonomiki Produkcji Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku.

Pracował w Narodowym Banku Polskim w Gdańsku skąd skierowany został do grupy organizującej Bank Gdański S.A. W latach 1989-1997 pracował w Banku Gdańskim S.A., kolejno w Departamencie Kredytów i Departamencie Skarbu. Od 1993 roku Wiceprezes Zarządu Banku Gdańskiego S.A., a następnie p.o. Prezesa Zarządu tego Banku.

W Zarządzie Banku Millennium S.A. od 27 czerwca 1997 r.

 

 

Andrzej Gliński

Członek Zarządu

Pan Andrzej Gliński jest absolwentem Politechniki Poznańskiej (1994 r.) oraz studiów podyplomowych z zakresu bankowości i finansów w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Od początku kariery zawodowej jest związany z sektorem finansowym: pracował w Banku Handlowym S.A. w Warszawie - na stanowiskach menedżerskich jako dyrektor oddziału i dyrektor sprzedaży w Departamencie Finansowania Aktywów. W latach 2001-2004 był Wiceprezesem Handlowy Leasing S.A. Od 2004 roku związany jest z Grupą Banku Millennium S.A., początkowo jako Prezes Millennium Leasing Sp. z o.o., a następnie jako Kierujący Obszarem Bankowości Przedsiębiorstw Banku Millennium S.A.

W Zarządzie Banku od 22 kwietnia 2010 r.

 

 

Wojciech Rybak
Członek Zarządu
Pan Wojciech Rybak ukończył kierunek ekonomiczny na Uniwersytecie Szczecińskim (1993 r.) oraz Tempus – Portassist Programme Uniwersytetu w Antwerpii (1992 r.).

Od początku kariery zawodowej związany jest z bankowością. Od września 1992 r. do sierpnia 1994 r. pracował w Banku Morskim S.A. jako Inspektor Kredytowy, a następnie Kierownik Zespołu Kredytów Gospodarczych. W okresie od września do listopada 1994 r. - Naczelnik Wydziału Kredytów w Banku Przemysłowo-Handlowym S.A., od grudnia 1994 r. do września 1995 r. - specjalista w Departamencie Inwestycji Kapitałowych w Pomorskim Banku Kredytowym S.A., a następnie do kwietnia 1996 r. Dyrektor Oddziału PBB „Invest-Bank” S.A. w Szczecinie. Od maja 1996 r. związany jest z Grupą Banku Millennium S.A., początkowo jako Dyrektor Oddziału Banku w Szczecinie (do marca 2000 r.), a następnie (do sierpnia 2003 r.) jako Dyrektor w Centrum Współpracy z Klientami w Centrali Banku. Od sierpnia 2003 r. pełnił funkcję Członka Zarządu Millennium Leasing Sp. z o.o. nadzorującego m.in. sieć sprzedaży, a od czerwca 2009 r. do czerwca 2016 r. Prezesa Zarządu Millennium Leasing Sp. z o.o.

W Zarządzie Banku Millennium S.A. od 6 czerwca 2016 r.

 

 

António Pinto Júnior

Członek Zarządu

Pan António Ferreira Pinto Júnior ukończył studia w zakresie Ekonomii (1985-1990) Uniwersytetu w Porto oraz Finansów Przedsiębiorstw na Uniwersytecie Minho (1993-1994).

Karierę zawodową rozpoczął w Banco Português do Atlântico (1990 r.), od 1994 r. wchodzącym w skład Grupy Millenniumbcp, zdobywając doświadczenie w bankowości detalicznej i przedsiębiorstw dzięki zajmowaniu stanowisk kierowniczych w obszarach marketingu i wsparcia sprzedaży.

W latach 2002 - 2011 pracował w Banku Millennium S.A., jako kierujący departamentami odpowiedzialnymi za marketing, jakość, procesy i operacje, a od kwietnia 2010 r. jako Członek Zarządu.

W ciągu kolejnych 7 lat zajmował stanowisko kierującego Departamentem Marketingu Bankowości Detalicznej w Millenniumbcp w Portugalii, a w okresie lipiec 2016 r. – maj 2018 r. także niewykonawczego członka Zarządu ActivoBank.

Od 20 kwietnia 2018 r. członek Zarządu Banku Millennium S.A.

 

 

Jarosław Hermann

Wiceprezes Zarządu
Pan Jarosław Hermann jest absolwentem Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Warszawskiej (1994 r.) oraz programu MBA Carlson School of Management (2002 r.).

Doświadczenie w obszarze IT i operacji zdobywał pracując na pozycjach menedżerskich w PepsiCo, agencie transferowym Pioneer oraz Accenture, gdzie prowadził średnie i duże projekty dla klientów bankowych w Polsce i krajach Europy Środkowej.

W latach 2005-2010 pełnił funkcję członka zarządu First Data Polska odpowiedzialnego za obszary IT i Operacji obsługujące akceptację kart oraz usługi dla instytucji finansowych. W latach 2010-2016 pełnił funkcję członka zarządu spółek z grupy AXA w Polsce odpowiedzialnego za IT i Operacje. Od 2016 r. do 2018 r. pełnił funkcję wiceprezesa w Polskich ePłatnościach, agencie rozliczeniowym transakcji płatniczych.

Od 1 sierpnia 2018 r. członek Zarządu Banku Millennium S.A.

Przewodniczący Rady Nadzorczej
Bogusław Kott


Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Nuno Manuel da Silva Amado

Wiceprzewodniczący i Sekretarz
Dariusz Rosati


Członek Rady Nadzorczej
Miguel de Campos Pereira de Bragança


Członek Rady Nadzorczej
Agnieszka Hryniewicz-Bieniek


Członek Rady Nadzorczej
Anna Jakubowski


Członek Rady Nadzorczej
Grzegorz Jędrys

Członek Rady Nadzorczej
Andrzej Koźmiński

 

Członek Rady Nadzorczej

Alojzy Nowak

 

Członek Rady Nadzorczej

José Miguel Bensliman Schorcht da Silva Pessanha

 

Członek Rady Nadzorczej

Miguel Maya Dias Pinheiro

 

Członek Rady Nadzorczej

Lingjiang Xu


 

Bank Millennium

Od 31 maja 2019 r. eurobank jest częścią Grupy Banku Millennium.

  • Bank Millennium jest 7. pod względem wielkości bankiem w Polsce
  • Stanowi centrum Grupy Banku Millennium, w skład której obok eurobanku wchodzą również: Millennium Leasing, Millennium Dom Maklerski, Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, Millennium Goodie
  • Zatrudnia około 6 tys. pracowników
 

#BezSmogu

Czyste powietrze to podstawa, dlatego przyłączamy się do tworzenia ogólnopolskiej sieci czujników smogu w 50 placówkach eurobanku. 

Nagrody i osiągnięcia

Złoty Bankier 2018

eurobank został sklasyfikowany na 4. miejscu w kategorii "Najlepsza wielokanałowa jakość obsługi" (25.04.2018).


Instytucja Roku 2017

W rankingu "Instytucja Roku 2017" eurobank znalazł się w gronie siedmiu banków zapewniających najlepszą jakość obsługi w placówkach, a także wśród pięciu banków, które gwarantują najwyższe standardy w kontaktach z Klientami za pośrednictwem kanałów zdalnych (MojeBankowanie.pl, 1.03.2018).


Top Employer

eurobank zdobył certyfikat Top Employers Polska 2018. Top Employers Institute certyfikuje pracodawców stwarzających najlepsze warunki pracy. (01.02.2018).

Brązowy Spinacz 2017

W konkursie "Złote Spinacze 2017" eurobank otrzymał statuetkę Brązowego Spinacza, w kategorii Corporate Social Responsibility, za kampanię "Our People Round The World" (01.12.2017).


Przyjazny Bank Newsweeka 2017

eurobank zajął pierwsze miejsce w kategorii „Bankowość hipoteczna”(26.09.2017).


Złoty Bankier 2017

eurobank zajął 2. miejsce w plebiscycie Złoty Bankier 2017 r. w najważniejszej kategorii - Złoty Bank - Najwyższa jakość obsługi we wszystkich kanałach kontaktu z klientem (21.04.2017).


Instytucja Roku 2016

W rankingu „Instytucja Roku 2016” eurobank zajął 3. miejsce w kategorii „Jakość obsługi w kanałach zdalnych” oraz 3. miejsce w kategorii „Jakość obsługi w placówkach” (MojeBankowanie.pl, 07.03.2017).

Złota statuetka Effie

eurobank otrzymał złotą statuetkę Effie Awards 2016 za kampanię „Wypożyczki”, która została przygotowana wraz z agencją GPD Assets i agencją Starcom. Nagroda Effie, przyznana 24 października br., jest czwartą w historii eurobanku. Po raz pierwszy w historii bank otrzymał złotą statuetkę Effie.


Przyjazny Bank Newsweeka 2016 roku

W 15. edycji rankingu "Przyjazny bank Newsweeka" eurobank zajął 8. miejsce w kategorii „Bank dla Kowalskiego” , 5. miejsce w kategorii „Banki w Internecie” oraz 5. miejsce w kategorii „Bankowość hipoteczna” (Newsweek, 28.09.2016 r.). eurobank po raz trzeci z rzędu znalazł się w najlepszej piątce w kategorii "Bankowość hipoteczna".


eurobank wśród zwycięzców Gali „50 Największych banków w Polsce 2016”

eurobank wygrał w kategorii banków finansujących nieruchomości w 21. edycji konkursu „50 Największych banków w Polsce 2016”. Jest to pierwsze zwycięstwo banku w tym konkursie.


Nagroda Lean Enterprise Institute Polska

Zajęliśmy 1. miejsce w konkursie Lean Enterprise Institute Polska na najlepszy projekt wdrożeniowy w usługach oraz działach administracyjnych firm produkcyjnych (27.04.2016).


Złoty Bankier 2016 za najlepsze konto osobiste

Zajęliśmy 1. miejsce w kategorii „Konto osobiste” w rankingu Złoty Bankier, realizowanym przez Puls Biznesu i Bankier.pl. Eksperci docenili konto Prestige (18.04.2016).


Laureat rankingu Instytucja Roku 2015

3 miejsce eurobanku w kategorii „Jakość obsługi w zdalnych kanałach kontaktu” i 4 miejsce - w kategorii „Jakość obsługi w placówkach” to wyniki rankingu „Instytucja Roku 2015”, przeprowadzonego przez ekspertów portalu MojeBankowanie.pl (15.02.2016).

Przyjazny Bank Newsweeka 2015

W 14. edycji rankingu "Przyjazny bank newsweeka" eurobank zajął 5. miejsce w kategorii „Bank dla Kowalskiego” (awans o 2 pozycje w stosunku do 2014r.), 4. miejsce w kategorii „Banki w Internecie” (awans o 4 pozycje) oraz 5. za „Bankowość hipoteczną” (Newsweek, 28.09.2014 r.).


eurobank wśród Gwiazd Bankowości

I miejsce w kategorii Dochodowość i Efektywność w pierwszej edycji konkursu Gwiazdy Bankowości (Dziennik Gazeta Prawna i PwC, 2015 r.)


50 największych banków w Polsce 2015

II miejsce w kategorii „Banków finansujących nieruchomości” oraz III w kategorii „Sprawność działania banków” w rankingu „50 największych banków w Polsce 2015” Miesięcznika Finansowego BANK (06.2015)


Wygrana w rankingu jakości obsługi

I miejsce w "Badaniu zdalnych formy kontaktu" - eurobank osiągnął najwyższy wynik zarówno w sektorze bankowym, jak również wśród towarzystw ubezpieczeniowych i operatorów telefonii komórkowej. (Mojebankowanie.pl, 30.04.2015)


Złoty Bankier - Najlepszy spot reklamowy

II miejsce w kat. Najlepszy spot reklamowy za reklamę "Dziękujemy" (Bankier.pl, 2015)


Order Finansowy dla konta Prestige

Order Finansowy 2014 za konto Prestige (Home and Market, 2015)

Docenienie za jakość obsługi

III miejsce w „Badaniu jakości obsługi klienta na infoliniach banków i w kontakcie przez e-mail” (ARC Rynek i Opinia, 10.2014)


Przyjazny Bank Newsweeka 2014

III miejsce w rankingu Przyjazny Bank Newsweeka 2014 (Newsweek, 29.09.2014 r.) w kategorii Bankowość hipoteczna. W kategorii Bank dla Kowalskiego (jakość usług w oddziałach) – bank awansował o 5 pozycji (7 miejsce) w stosunku do 2013 roku, w kategorii bankowość internetowa – o 3 pozycje (8 miejsce), natomiast w kategorii bankowość mobilna, z aplikacją, która po raz pierwszy została oceniona w rankingu Newsweeka, bank uplasował się na 7 miejscu.


Sukcesy kont Online i Prestige

Konto Online i Prestige zdobyły pierwsze miejsce w kategorii "premium", a także drugie oraz trzecie miejsce w kategorii „klient aktywny” w raningu Miesięcznika Bank (Miesięcznik Finansowy BANK, 2014).


Najlepszy bank 2014

II miejsce w konkursie "Najlepszy bank 2014" w kategorii "mały i średni bank komercyjny" w konkursie Gazety Bankowej (Gazeta Bankowa, 2014)


Order Finansowy dla eurobank mobile

Order Finansowy 2013 za aplikację mobilną (Home and Market, 2014)

Nr 1 na rynku aplikacji mobilnych

Najlepsza aplikacja mobilna w rankingu "Kieszonkowych aplikacji bankowych" (Symetria, 2013)


Bank z lojalnymi klientami

II miejsce w badaniu lojalności klientów - raport „Lojalność klientów w bankowości detalicznej” (Bain & Company, 2013)


Docenienie za jakość obsługi

II miejsce w internetowym rankingu jakości obsługi w bankach wg opinii internautów (IRCenter, SentiOne oraz NapoleonCat, 2013)


Wyniki finansowe

III miejsce w rankingu „50 Największych banków w Polsce” w kategorii banków finansujących nieruchomości (MF Bank, 2013)


Order Finansowy dla kredytu hipotecznego

Order Finansowy 2012 za „Kredyt hipoteczny po swojemu” (Home and Market 2013)

Superbrands 2012

Superbrands 2012 dla jednej z najsilniejszych marek na polskim rynku. Superbrand jest prestiżową nagrodą przyznawaną od 16 lat w ponad 80 krajach świata. Członkowie Rady Marek oceniają kandydatów w oparciu m.in. o kryteria rozpoznawalności i wyrazistości wizerunku marki, wyjątkowości korzyści, które oferuje, jej stałego rozwoju czy aktywnego budowania relacji z klientami.


Bank na Medal

Tytuł Bank na Medal za "ponadprzeciętne oceny klientów" w Programie Jakość Obsługi (Wprost i Bloomberg Businessweek Polska, 2012)


Najlepszy serwis "kariera"

Employer Branding Star za działania z zakresu budowania wizerunku pracodawcy - najlepsza strona „kariera” (HRstandard.pl oraz Employer Branding Institute, 2012)


Najlepszy magazyn wewnętrzny

Szpalta Roku w kategorii „najlepszy magazyn wewnętrzny w branży Usługi finansowe/Ubezpieczenia" (Stowarzyszenie Prasy Firmowej, 2012). Pismo "eurobankowiec" zostało wyróżnione za „ludzką twarz finansów, za to że artykuły są napisane w sposób zrozumiały oraz za to, że magazyn jest łamany tak, że chce się go przeczytać”.


Order Finansowy dla kredytu gotówkowego

Order Finansowy 2011 za Tani kredyt z kontem (Home and Market, 2012)

Przyjazne Konto Internetowe

Wyróżnienie w kategorii Przyjazne Konto Internetowe w konkursie Polski Internet 2010 (Word Internet Foundation 2011)


Lider Informatyki

eurobank po raz drugi z rzędu został wyróżniony w konkursie Gazety Bankowej - Lider Informatyki Instytucji Finansowych 2010, otrzymując statuetkę w kategorii „systemy back office” (Gazeta Bankowa, 2011).


Najlepszy bank dla klientów indywidualnych

Najlepszy bank dla klientów indywidualnych w rankingu magazynu Home and Market (2011)

Złoty Bankier za innowację bankową

Drugie miejsce w konkursie Złoty Bankier 2009 w kategorii innowacji bankowych - prekursor depozytów z dzienną kapitalizacją (Bankier.pl oraz PayU S.A, 2010)


Lider informatyki

Lider informatyki instytucji finansowych 2009 w kategorii bankowość elektroniczna i e-finanse za „eurobank online” (Gazeta Bankowa, 2010). „eurobank online” jest autorskim systemem bankowości internetowej, który powstał w odpowiedzi na potrzeby klientów eurobanku. Zapewnia szybki i wygodny dostęp do produktów oferowanych przez bank.


50 największych banków w Polsce

Pierwsze miejsca w kategoriach „banki detaliczne” oraz „sprawność działania” w rankingu „50 największych banków w Polsce” (MF BANK, 2010)

Złoty Spinacz dla projektu "Wygraj eurobank!"

Złoty Spinacz 2009 w kategorii PR korporacyjny za projekt "Wygraj eurobank!", który w nowatorski sposób promował system franczyzowy eurobanku (Związek Firm Public Relations). Dzięki innowacyjnemu konceptowi opartemu na konkursie – po raz pierwszy w Polsce można było wygrać własną placówkę bankową - projekt stał się nie tylko efektywnym narzędziem wsparcia rozwoju sieci franczyzowej, ale też wzmocnił komunikację korporacyjną banku na innych polach - HR, innowacyjności, CSR.


Lew Młodego Biznesu

Lew Młodego Biznesu 2009 za wspieranie młodego biznesu (Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości). Nagroda przyznawana jest firmom, które swoją działalnością szczególnie przyczyniają się do rozwoju młodego biznesu.


Srebrna EFFIE za kampanię kredytu

Srebrna EFFIE 2009 w kategorii Longterm za kampanię "kredyt dla emerytów" (Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej, 2009). Nagroda Effie to jedna z najbardziej prestiżowych nagród branży reklamowej, przyznawana za szczególną efektywność kampanii.


Bezpieczna bankowość internetowa

Bankowość internetowa eurobanku najbezpieczniejsza w Polsce - według rankingu przeprowadzonego przez portal bankier.pl (2009)


Bank Najbliższy Klientowi

Oddziały eurobanku uznane za najbardziej dostępne dla klienta w rankingu Bank Najbliższy Klientowi (Dziennik Gazeta Prawna, 2009)


Inwestor w Kapitał Ludzki

Godło Inwestora w Kapitał Ludzki 2009 za promowanie przyjaznej kultury organizacyjnej oraz rozwiażań służących podnoszeniu kwalifikacji pracowników (Obserwatorium Zarządzania, 2009). Godło przyznawane jest w ramach szerokiego, prowadzonego od ponad 10 lat, Programu Certyfikacyjnego „Inwestor w Kapitał Ludzki”. Program, koordynowany przez Fundację Obserwatorium Zarządzania, daje możliwość analizy polityki personalnej realizowanej przez organizacje na tle wiarygodnych badań i wskaźników.


Firma Przyjazna Klientowi

Godło Firma Przyjazna Klientowi 2009 w badaniu poziomu obsługi i satysfakcji klienta, za stosowanie najlepszych praktyk w zakresie działań zorientowanych na stałe podnoszenie poziomu zarządzania obsługą klienta (Obserwatorium Zarządzania, 2009)


Orzeł Rzeczpospolitej

Orzeł Rzeczpospolitej za najszybciej i najefektywniej rozwijającą się firmę w kategorii usług finansowych (Rzeczpospolita, 2009). Nagroda przyznana została na podstawie analizy wyników finansowych za 2008 roku, takich jak stopa zwrotu z kapitału własnego i aktywów, rentowność netto oraz dynamika przychodów.


Najlepsze instytucje finansowe w Polsce

II miejsce w konkursie Rzeczpospolitej na najlepsze instytucje finansowe w Polsce (Rzeczpospolita czerwiec, 2009)


Wyniki finansowe

Grand Prix CCIFP 2009 w kategorii „Najlepsze wyniki” (Francuska Izba Przemysłowo-Handlowa)

Złoty Spinacz za Kampanię NapiszmydoEuropy.pl

Złoty Spinacz 2008 w kategorii Public Affairs & Lobbying, za Kampanię NapiszmydoEuropy.pl oraz wyróżnienie w kategorii Komunikacja Wewnętrzna za projekt Internal Branding (Związek Firm Public Relations). Kampania NapiszmydoEuropy.pl miała na celu wsparcie polskiej walki o siedzibę Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii.


Bankowy Menedżer Roku

Bankowy Menedżer Roku 2007 - tytuł przyznany Łukaszowi Chojnackiemu, ówczesnemu prezesowi Euro Banku SA (Gazeta Bankowa, 2008)


Brązowa EFFIE za kampanię ZNANI

Brązowa EFFIE 2008 za kampanię ZNANI (Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej, 2008)

50 Największych banków w Polsce

I miejsce w kategorii sprawność działania w rankingu „50 Największych banków w Polsce” (MF BANK, 2007)


Lew Młodego Biznesu

Lew Młodego Biznesu 2007 za wspieranie młodego biznesu (Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości)


100 największych instytucji finansowych

II miejsce w rankingu „100 największych instytucji finansowych” w kategorii banki wg dynamiki przychodów (Gazeta Finansowa, 2007)

Dynamiczny rozwój

Euro Bank SA zajął pierwsze miejsce w kategorii "najszybciej rozwijający się bank" w organizowanym przez miesięcznik "Bank" rankingu 50 największych banków w Polsce (MF BANK 2006).

Najlepszy projekt informatyczny

Najlepszy projekt informatyczny 2004 roku za sieć wpłatomatów i bankomatów online (Gazeta Bankowa 2005). Euro Bank SA otrzymał pierwszą nagrodę w konkursie "Gazety Bankowej" na najlepszy projekt informatyczny 2004 roku w kategorii "projekt scentralizowanego systemu transakcyjnego". Nagroda została przyznana za sieć wpłatomatów i bankomatów pracujących w scentralizowanym systemie transakcji online monitorowanych przez Centrum Monitorowania.


Marka banku detalicznego

Lampart 2004 za najlepiej wykreowaną markę banku detalicznego (Pentor 2005)


Trofeum Siła Przedsiębiorczości

Trofeum Siła Przedsiębiorczości 2005 dla Sławomira Łukasiewicza, ówczesnego prezesa zarządu Euro Banku SA (Studenckie Forum Business Centre Club)


Efektywność marketingu

Boomerang dla najlepszego marketera bezpośredniego (Media & Marketing Polska oraz Stowarzyszenie Marketingu Bezpośredniego, 2005). Głównym kryterium, jakie brało pod uwagę jury, była efektywność marketingu.


Firma Przyjazna Klientowi

Godło Firma Przyjazna Klientowi 2005 przyznawane firmom wyróżniającym się pod względem nowoczesnej i profesjonalnej obsługi klienta (Instytut Zarządzania, 2005)

Srebrna EFFIE za kampanię "Helikopter"

Srebrna EFFIE 2004 za najlepszą kampanię reklamową wprowadzającą markę na rynek - za kampanię „helikopter” (Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej, 2004)

Polityka informacyjna


 

Akty prawne


Nazwa dokumentu Pobierz / Drukuj Od kiedy obowiązuje Historia zmian

Kodeks Etyki Bankowej Związku Banków Polskich (pdf)

28.08.2018 r.

Zasady Dobrych Praktyk przedsiębiorstw zrzeszonych w Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce (pdf)

01.09.2018 r.

Ocena Rady Nadzorczej stosowania w Euro Banku S.A. Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego (pdf)

27.08.2018 r.

Kontakt z instytucjami działającymi przy Związku Banków Polskich (pdf)

27.08.2018 r.

Arkusz informacyjny dla deponentów - gwarancje BFG (pdf)

01.10.2019 r.

Statut Euro Bank Spółka Akcyjna (pdf)

12.07.2019 r.

Informacja o plikach cookies

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika. Pliki cookies gromadzone są w celu tworzenia statystyk, które służą do optymalizacji i modyfikacji serwisu oraz jego narzędzi w celu lepszego dostosowania do potrzeb użytkowników. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w polityce cookie. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w polityce cookie. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.