Ubezpieczenie do kredytu hipotecznego toPoznaj szczegóły ubezpieczenia do kredytu hipotecznego

Zakres i suma ubezpieczenia

Ochrona ubezpieczeniowa dla klientów posiadających kredyt hipoteczny w eurobanku, dostępna jest w kilku wariantach.
Ochrona dopasowana jest pod kątem:

 

 • zakresu ubezpieczenia:
  • śmierć,
  • śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego (podwyższona suma ubezpieczenia),
  • trwała i całkowita niepełnosprawność,
  • utrata pracy (opcjonalnie);
 • sumy ubezpieczenia, czyli maksymalnej kwoty świadczenia, jaką ubezpieczyciel wypłaci na skutek zajścia zdarzeń objętych ochroną. Suma może być ustalana łącznie lub osobno dla każdego kredytobiorcy/ współkredytobiorcy.

 

Wszystkie informacje dotyczące wysokości świadczeń znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

Forma umowy: ubezpieczenie indywidualne

Ubezpieczony/Ubezpieczający: Klient Euro Banku S.A. posiadający kredyt hipoteczny

Ubezpieczyciel: Sogecap S.A. Oddział w Polsce, a w zakresie utraty pracy Sogessur S.A. Oddział w Polsce

Agent ubezpieczeniowy: Euro Bank S.A.

 

 

Ubezpieczenie nieruchomości toPoznaj szczegóły ubezpieczenia nieruchomości do kredytu hipotecznego


Przedmiotem ubezpieczenia mogą być niewykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej:

 • budynki mieszkalne/ lokale mieszkalne (ukończone i w budowie),
 • budynki gospodarcze/ lokale gospodarcze (ukończone i w budowie),
 • garaże/ miejsca postojowe (ukończone i w budowie),
 • elementy działki (ukończone i w budowie).

Przy ubezpieczeniu budynku mieszkalnego ochroną ubezpieczeniową mogą zostać objęte również budynki gospodarcze, garaże i elementy działki pod warunkiem, że znajdują się pod tym samym adresem, co ubezpieczony budynek mieszkalny.

Przy ubezpieczeniu lokalu mieszkalnego ochroną ubezpieczeniową można objąć:

 • lokale gospodarcze, pod warunkiem, że znajdują się w tym samym budynku co ubezpieczony lokal,
 • garaże, o ile znajdują się w tej samej miejscowości co ubezpieczony lokal mieszkalny,
 • miejsca postojowe, pod warunkiem, że znajdują się w tym samym budynku lub zespole budynków, stanowiących w szczególności jedno osiedle, co ubezpieczony lokal mieszkalny.


Ubezpieczenie obejmuje szkody spowodowane m.in. przez:

 • pożar,
 • zalanie,
 • silny wiatr,
 • ulewny deszcz i grad,
 • powódź,
 • uderzenie pioruna,
 • eksplozję i implozję
 • oraz wiele innych zdarzeń.

Ubezpieczenie obejmuje również koszty wynikające z zajścia zdarzenia (koszty akcji ratunkowej, uprzątnięcia pozostałości po szkodzie, transportu, rozbiórki i składowania, usunięcia przyczyn powstania awarii).


Wszystkie informacje dotyczące wysokości świadczeń znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

Forma umowy: ubezpieczenie indywidualne
Ubezpieczający: Klient Euro Banku S.A. posiadający kredyt hipoteczny
Ubezpieczony: osoba fizyczna, na rachunek której została zawarta umowa ubezpieczenia, będąca właścicielem lub posiadająca odpowiedni tytuł prawny do budynku/lokalu stanowiącego lub mającego docelowo, zgodnie z umową kredytu hipotecznego, stanowić przedmiot zabezpieczenia hipotecznego tej umowy.
Ubezpieczyciel: TUiR Allianz Polska S.A.
Agent ubezpieczeniowy: Euro Bank S.A.

 

Jak zakupić ubezpieczenie?


O ubezpieczenie możesz zawnioskować podczas podpisywania umowy kredytowej

 • 1

  Przygotuj dowód osobisty i odwiedź jedną z naszych placówek

 • 2

  Zapoznaj się z kartą produktu, Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia oraz Dokumentem zawierajacym informacje o produkcie ubezpieczeniowym

 • 3

  Podpisz umowę ubezpieczenia


 

Jak zgłosić roszczenie w ramach ubezpieczenia do kredytu hipotecznego?


Wystąpienie zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową możesz zgłosić wybierając jedną z poniższych opcji:

 • 1

  Osobiście, w dowolnej placówce eurobanku

 • 2

  Listownie, wysyłając informację do centrali eurobanku

 • 3

  Listownie, wysyłając informację do Towarzystwa Ubezpieczeń

Więcej szczegółów znajdziesz na stronach internetowych ubezpieczycieli: Société Générale Insurance Poland (Sogecap i Sogessur) oraz TUiR Allianz Polska SA.


 

Napisz do nas

Oddzwonimy do Ciebie w 15 minut


To pole jest wymagane

To pole jest wymagane i musi posiadać prawidłowy format

To pole jest wymagane i musi posiadać prawidłowy format

 
 • Dokumenty do pobrania

  Nazwa dokumentu Pobierz / Drukuj Od kiedy obowiązuje Historia zmian

  minimalny zakres ubezpieczenia dla kredytu hipotecznego obowiązuje od 01.10.2019r. (pdf) (pdf)

  09.08.2017 r.

  Allianz.Warunki ubezpieczenia nieruchomości (pdf) (pdf)

  27.06.2016 r.

  Ogólne Warunki Ubezpieczenia od utraty pracy dla Kredytobiorców – obowiązuje od 10.01.2017 r.(pdf) (pdf)

  02.11.2017 r.

  Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie dla Kredytobiorców – obowiązuje od 10.01.2017 r. (pdf) (pdf)

  02.11.2017 r.

  Ogólne Warunki indywidualnego ubezpieczenia budynków i lokali prywatnych – obowiązuje od dnia 01.10.2019 r. (pdf) (pdf)

  02.11.2017 r.

  Karta produktu ubezpieczeń na życie dla Kredytobiorców zaciągających kredyty hipoteczne w Euro Banku S.A. (pdf)

  01.10.2018 r.

  Karta produktu ubezpieczeń od utraty pracy dla Kredytobiorców zaciągających kredyty hipoteczne (pdf)

  01.10.2018 r.

  Karta produktu do indywidualnego ubezpieczenia budynków i lokali prywatnych dla Klientów Euro Banku SA (pdf)

  01.10.2018 r.

  pełnomocnictwo Sogecap – kredyty hipoteczne (pdf)

  18.09.2015 r.

  pełnomocnictwo Sogessur – kredyty hipoteczne (pdf)

  18.09.2015 r.

  pełnomocnictwo Allianz – kredyty hipoteczne (pdf)

  28.09.2017 r.

  Zasady rozpatrywania reklamacji w Bank Millennium S.A. (pdf)

  18.09.2019 r.

  dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym – indywidualne ubezpieczenie budynków i lokali prywatnych (pdf)

  12.08.2019 r.

  dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym - ubezpieczenie od utraty pracy dla Kredytobiorców zaciągających Kredyty hipoteczne w Euro Banku S.A. (pdf)

  17.02.2018 r.

  dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym – ubezpieczenie na życie dla Kredytobiorców zaciągających Kredyty hipoteczne w Euro Banku S.A. (pdf)

  17.02.2018 r.


  Zobacz dokumenty archiwalne

Nota prawna

Szczegółowe warunki ubezpieczeń, w tym zakres ubezpieczeń oraz ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności towarzystw ubezpieczeniowych określają ogólne warunki ubezpieczeń dostępne w placówkach Euro Banku S.A i na www.eurobank.pl.


Euro Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Św. Mikołaja 72 pełni rolę Agenta Ubezpieczeniowego. Euro Bank S.A. działa na rzecz wielu zakładów ubezpieczeń. Euro Bank S.A. jest wpisany jako Agent w Rejestrze Agentów Ubezpieczeniowych prowadzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem 11209600/A. Weryfikacja wpisu Euro Banku S.A. do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych możliwa jest na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego: www.knf.gov.pl. Ubezpieczyciele nie posiadają akcji ani udziałów Euro Banku S.A.

Informacja o plikach cookies

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika. Pliki cookies gromadzone są w celu tworzenia statystyk, które służą do optymalizacji i modyfikacji serwisu oraz jego narzędzi w celu lepszego dostosowania do potrzeb użytkowników. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w polityce cookie. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w polityce cookie. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.

Mobile app
Nowa aplikacja mobilna eurobanku

Sama dostosuje się do użytkownika. Pobierz ją na swoją platformę.

Pobierz