Ubezpieczenie do kredytu hipotecznego toPoznaj szczegóły ubezpieczenia do kredytu hipotecznego

Zakres i suma ubezpieczenia

Ochrona ubezpieczeniowa dla klientów posiadających kredyt hipoteczny w eurobanku, dostępna jest w kilku wariantach.
Ochrona dopasowana jest pod kątem:

 

 • zakresu ubezpieczenia:
  • śmierć,
  • śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego (podwyższona suma ubezpieczenia),
  • trwała i całkowita niepełnosprawność,
  • utrata pracy (opcjonalnie);
 • sumy ubezpieczenia, czyli maksymalnej kwoty świadczenia, jaką ubezpieczyciel wypłaci na skutek zajścia zdarzeń objętych ochroną. Suma może być ustalana łącznie lub osobno dla każdego kredytobiorcy/ współkredytobiorcy.

 

Wszystkie informacje dotyczące wysokości świadczeń znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

Forma umowy: ubezpieczenie indywidualne

Ubezpieczony/Ubezpieczający: Klient Euro Banku S.A. posiadający kredyt hipoteczny

Ubezpieczyciel: Sogecap S.A. Oddział w Polsce, a w zakresie utraty pracy Sogessur S.A. Oddział w Polsce

Agent ubezpieczeniowy: Euro Bank S.A.

 

 

Ubezpieczenie nieruchomości toPoznaj szczegóły ubezpieczenia nieruchomości do kredytu hipotecznego


Przedmiotem ubezpieczenia mogą być niewykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej:

 • budynki mieszkalne/ lokale mieszkalne (ukończone i w budowie),
 • budynki gospodarcze/ lokale gospodarcze (ukończone i w budowie),
 • garaże/ miejsca postojowe (ukończone i w budowie),
 • elementy działki (ukończone i w budowie).

Przy ubezpieczeniu budynku mieszkalnego ochroną ubezpieczeniową mogą zostać objęte również budynki gospodarcze, garaże i elementy działki pod warunkiem, że znajdują się pod tym samym adresem, co ubezpieczony budynek mieszkalny.

Przy ubezpieczeniu lokalu mieszkalnego ochroną ubezpieczeniową można objąć:

 • lokale gospodarcze, pod warunkiem, że znajdują się w tym samym budynku co ubezpieczony lokal,
 • garaże, o ile znajdują się w tej samej miejscowości co ubezpieczony lokal mieszkalny,
 • miejsca postojowe, pod warunkiem, że znajdują się w tym samym budynku lub zespole budynków, stanowiących w szczególności jedno osiedle, co ubezpieczony lokal mieszkalny.


Ubezpieczenie obejmuje szkody spowodowane m.in. przez:

 • pożar,
 • zalanie,
 • silny wiatr,
 • ulewny deszcz i grad,
 • powódź,
 • uderzenie pioruna,
 • eksplozję i implozję
 • oraz wiele innych zdarzeń.

Ubezpieczenie obejmuje również koszty wynikające z zajścia zdarzenia (koszty akcji ratunkowej, uprzątnięcia pozostałości po szkodzie, transportu, rozbiórki i składowania, usunięcia przyczyn powstania awarii).


Wszystkie informacje dotyczące wysokości świadczeń znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

Forma umowy: ubezpieczenie indywidualne
Ubezpieczający: Klient Euro Banku S.A. posiadający kredyt hipoteczny
Ubezpieczony: osoba fizyczna, na rachunek której została zawarta umowa ubezpieczenia, będąca właścicielem lub posiadająca odpowiedni tytuł prawny do budynku/lokalu stanowiącego lub mającego docelowo, zgodnie z umową kredytu hipotecznego, stanowić przedmiot zabezpieczenia hipotecznego tej umowy.
Ubezpieczyciel: TUiR Allianz Polska S.A.
Agent ubezpieczeniowy: Euro Bank S.A.

 

Jak zakupić ubezpieczenie?


O ubezpieczenie możesz zawnioskować podczas podpisywania umowy kredytowej

 • 1

  Przygotuj dowód osobisty i odwiedź jedną z naszych placówek

 • 2

  Zapoznaj się z kartą produktu, Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia oraz Dokumentem zawierajacym informacje o produkcie ubezpieczeniowym

 • 3

  Podpisz umowę ubezpieczenia


 

Jak zgłosić roszczenie w ramach ubezpieczenia do kredytu hipotecznego?


Wystąpienie zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową możesz zgłosić wybierając jedną z poniższych opcji:

 • 1

  Osobiście, w dowolnej placówce eurobanku

 • 2

  Listownie, wysyłając informację do centrali eurobanku

 • 3

  Listownie, wysyłając informację do Towarzystwa Ubezpieczeń

Więcej szczegółów znajdziesz na stronach internetowych ubezpieczycieli: Société Générale Insurance Poland (Sogecap i Sogessur) oraz TUiR Allianz Polska SA.


 

Napisz do nas

Oddzwonimy do Ciebie w 15 minut


To pole jest wymagane

To pole jest wymagane i musi posiadać prawidłowy format

To pole jest wymagane i musi posiadać prawidłowy format

 
 • Dokumenty do pobrania

  Nazwa dokumentu Od kiedy obowiązuje Pobierz / Drukuj

  minimalny zakres ubezpieczenia dla kredytu hipotecznego obowiązuje od 1.08.2017r. (pdf) (pdf)

  09-08-2017 r.

  Allianz.Warunki ubezpieczenia nieruchomości (pdf) (pdf)

  27-06-2016 r.

  Ogólne Warunki Ubezpieczenia od utraty pracy dla Kredytobiorców – obowiązuje od 10.01.2017 r.(pdf) (pdf)

  02-11-2017 r.

  Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie dla Kredytobiorców – obowiązuje od 10.01.2017 r. (pdf) (pdf)

  02-11-2017 r.

  Ogólne Warunki indywidualnego ubezpieczenia budynków i lokali prywatnych – obowiązuje od dnia 01.01.2016 r. (pdf) (pdf)

  02-11-2017 r.

  Karta produktu ubezpieczeń na życie dla Kredytobiorców zaciągających kredyty hipoteczne w Euro Banku S.A. (pdf)

  01-10-2018 r.

  Karta produktu ubezpieczeń od utraty pracy dla Kredytobiorców zaciągających kredyty hipoteczne w Euro Banku SA (pdf)

  01-10-2018 r.

  Karta produktu do indywidualnego ubezpieczenia budynków i lokali prywatnych dla Klientów Euro Banku SA (pdf)

  01-10-2018 r.

  pełnomocnictwo Sogecap – kredyty hipoteczne (pdf)

  18-09-2015 r.

  pełnomocnictwo Sogessur – kredyty hipoteczne (pdf)

  18-09-2015 r.

  pełnomocnictwo Allianz – kredyty hipoteczne (pdf)

  28-09-2017 r.

  Zasady rozpatrywania reklamacji w Euro Banku S.A. (pdf)

  10-01-2017 r.

  dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym – indywidualne ubezpieczenie budynków i lokali prywatnych dla Klientów Euro Banku SA - obowiązuje od 17.02.2018 r. (pdf) (pdf)

  20-02-2018 r.

  dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym - ubezpieczenie od utraty pracy dla Kredytobiorców zaciągających Kredyty hipoteczne w Euro Banku SA - obowiązuje od 17.02.2018 r. (pdf) (pdf)

  22-02-2018 r.

  dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym – ubezpieczenie na życie dla Kredytobiorców zaciągających Kredyty hipoteczne w Euro Banku SA - obowiązuje od 17.02.2018 r. (pdf) (pdf)

  22-02-2018 r.

  Historia zmian dokumentów

  Zobacz dokumenty archiwalne

Nota prawna

Szczegółowe warunki ubezpieczeń, w tym zakres ubezpieczeń oraz ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności towarzystw ubezpieczeniowych określają ogólne warunki ubezpieczeń dostępne w placówkach Euro Banku S.A i na www.eurobank.pl.


Euro Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Św. Mikołaja 72 pełni rolę Agenta Ubezpieczeniowego. Euro Bank S.A. działa na rzecz wielu zakładów ubezpieczeń. Euro Bank S.A. jest wpisany jako Agent w Rejestrze Agentów Ubezpieczeniowych prowadzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem 11209600/A. Weryfikacja wpisu Euro Banku S.A. do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych możliwa jest na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego: www.knf.gov.pl. Ubezpieczyciele nie posiadają akcji ani udziałów Euro Banku S.A.

Informacja o plikach cookies

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika. Pliki cookies gromadzone są w celu tworzenia statystyk, które służą do optymalizacji i modyfikacji serwisu oraz jego narzędzi w celu lepszego dostosowania do potrzeb użytkowników. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w polityce cookie. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w polityce cookie. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.