Karta kredytowa Visa Gold Perfect

Zbliżeniowa karta kredytowa ze zwrotem do 1% za wydatki na stacjach paliw i w supermarketach.


RRSO: 20,32%


 

Karta kredytowa Visa Gold Perfect toPozostałe korzyści to:

 

 • usługa automatycznej spłaty zadłużenia na karcie z konta osobistego
 • elektroniczne zestawienia transakcji wysyłane na adres e-mail
 • możliwość przeniesienia zadłużenia z innych kart kredytowych na kartę eurobanku z atrakcyjnym oprocentowaniem 8,9% przez 6 cykli rozliczeniowych:
 • wystarczy, że w ciągu 90 dni od zawarcia umowy dostarczysz dokumenty potwierdzające spłatę i zamknięcie zobowiązań w dotychczasowym banku oraz będziesz terminowo spłacał zobowiązania w eurobanku

Poznaj szczegóły karty kredytowej Visa Gold Perfect

Dokumenty, jakie należy skompletować przed spotkaniem z Doradcą to dowód osobisty oraz potwierdzenie dochodów.


O kartę kredytową możesz się ubiegać, posiadając dochód z tytułu:

 • umowy o pracę
 • świadczenia emerytalnego
 • zasiłku przedemerytalnego
 • renty rodzinnej, innej niż rodzinnej lub strukturalnej
 • działalności gospodarczej
 • umowy cywilno-prawnej

Transakcje zagraniczne

Często podróżujesz i płacisz kartą kredytową za granicą? Sprawdź, jak są rozliczane Twoje transakcje, zobacz więcej. 

Plany ratalne to wygoda i elastyczność?


Dzięki nim możesz rozkładać na raty transakcje bezgotówkowe i gotówkowe – wystarczy, że:

 • 1

  Skontaktujesz się z Centrum Obsługi Klienta

 • 2

  Wskażesz transakcje do rozłożenia na raty

 • 3

  Określisz na ile rat chcesz je rozłożyć (masz do wyboru od 3 do 48 rat)


Dlaczego warto skorzystać z planów ratalnych?


RRSO wynosi 20,32% dla przykładu reprezentatywnego na dzień 01.10.2018 r.

 

Jak uzyskać kartę kredytową Visa Gold Perfect?


Umów się na wizytę w naszej placówce

 • 1

  Wypełnij odpowiedni dokument o zarobkach

 • 2

  Weź ze sobą dowód osobisty i odwiedź jedną z naszych placówek

 • 3

  Doradca przedstawi Ci ofertę

 • 4

  Podpisz umowę, kartę wyślemy do Ciebie pocztą

 • 5

  Korzystaj z dodatkowych środków zawsze, gdy ich potrzebujesz


 

Napisz do nas

Oddzwonimy do Ciebie w 15 minut


To pole jest wymagane

To pole jest wymagane i musi posiadać prawidłowy format

To pole jest wymagane i musi posiadać prawidłowy format


Pozostałe produkty wybrane dla Ciebie


 

Pytania i odpowiedzi


 • 1. Jakie dokumenty należy ze sobą zabrać, ubiegając się o Kartę kredytową Visa Gold Perfect?

  Dokumenty, jakie należy skompletować przed spotkaniem z Doradcą to dowód osobisty oraz potwierdzenie dochodów:

  • w przypadku umowy o pracę jeden z poniższych dokumentów:
   • zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości dochodów i okresie zatrudnienia
   • druk RMUA wystawiony w ciągu 3 ostatnich miesięcy
   • wyciąg/historia rachunku
   • PIT11/PIT40 za rok poprzedni akceptowany do końca czerwca bieżącego roku
  • w przypadku pobierania emerytury jeden z poniższych dokumentów:
   • decyzja o przyznaniu świadczenia
   • ostatnia waloryzacja świadczenia
   • ostatni bądź przedostatni odcinek świadczenia
   • wyciąg/historia rachunku
   • potwierdzenie przelewu świadczenia
   • zaświadczenie z ZUS o otrzymywaniu świadczenia
  • jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą:
   • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej/wydruk z CEiDG lub wypis/wydruk z KRS
   • dowody opłacenia podatku dochodowego do US za ostatnie 3 m-ce lub 3 kwartały lub zaświadczenie z US o niezaleganiu w podatkach lub dowody opłacenia składek ZUS za ostatnie 3 m-ce lub zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu ze składkami
   • PIT 36/36L dla wniosków składanych po 20 lipca
   • jeden z poniższych dokumentów do wyboru:
    • Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów
    • zaświadczenie o uzyskanych dochodach wystawione przez biuro rachunkowe Jeżeli wniosek składany jest do dnia 20 lipca, ww. dokument powinien obejmować podsumowanie poszczególnych miesięcy za rok poprzedni oraz bieżący; jeżeli wniosek składany jest po 20 lipca - podsumowanie poszczególnych miesięcy z bieżącego roku.

 • 2. Ile wynosi opłata za utworzenie planu ratalnego?

  Opłata za utworzenie planu ratalnego wynosi 1% rozkładanej transakcji, nie mniej niż 5 PLN.

 • 3. Jakie transakcje mogę rozłożyć na raty?

  Możesz rozłożyć na raty zarówno transakcje gotówkowe, jak i bezgotówkowe o wartości min. 300 zł. Wystarczy, że skontaktujesz się z Centrum Obsługi Klienta i wskażesz transakcje do rozłożenia na raty oraz liczbę rat - masz do wyboru od 3 do 48 rat.

 • 4. Ile wynosi oprocentowanie dla zadłużenia spłacanego w ratach?

  Oprocentowanie dla zadłużenia spłaconego w ratach – 7,5% w skali roku dla rozłożonych na raty transakcji bezgotówkowych, 10% w skali roku dla rozłożonych na raty transakcji gotówkowych.


Dowiedz się więcej

 
 • Opłaty i prowizje

  Wyciąg z Tabeli opłat i prowizji kart kredytowych Euro Banku S.A. obowiązującej od dnia 01.10.2018 r.
  Wydanie Karty głównej:
  Opłata za wydanie Karty głównej 0 zł
  Wydanie Karty dodatkowej:
  Wydanie Karty dodatkowej 75 zł
  Obsługa Karty dodatkowej – opłata roczna, naliczana w rocznicę wydania Karty dodatkowej 75 zł
  Opłata za obsługę limitu kredytowego (miesięczna)
  – opłata naliczana po zakończonym cyklu rozliczeniowym.
  jeśli łączna kwota rozliczonych w tym okresie transakcji bezgotówkowych wynosi min. 700 zł, lub 0 zł
  jeśli w Cyklu rozliczeniowym, za który naliczana jest opłata, posiadacz karty był objęty co najmniej jednym ubezpieczeniem wymienionym w sekcji 'Ubezpieczenia opcjonalne', lub 12,50 zł
  jeśli w Cyklu rozliczeniowym, za który naliczana jest opłata, posiadacz karty nie był objęty żadnym ubezpieczeniem wymienionym w sekcji 'Ubezpieczenia opcjonalne' 14,50 zł
  Przewalutowanie transakcji bezgotówkowej za granicą, z wykluczeniem transakcji związanej z hazardem *** 3% kwoty transakcji
  Wypłata gotówki:
  Wypłata gotówki w bankomacie eurobanku 4,5% kwoty wypłaty min. 9 zł
  Wypłata gotówki w Bankomacie banku obcego na terenie Polski, w placówce obcego banku, urzędu pocztowego lub innej instytucji finansowej na terenie Polski 4,5% kwoty wypłaty min. 9 zł
  Wypłata gotówki w Bankomacie za granicą, w placówce banku lub innej instytucji finansowej za granicą, w tym za przewalutowanie transakcji 4,5% kwoty wypłaty min. 10 zł
  Opłata za uruchomienie Planu ratalnego:
  Minimalna kwota transakcji dla Planu ratalnego 300 zł
  Limit dostępny dla Planów ratalnych 80% Limitu kredytowego
  Opłata za uruchomienie Planu ratalnego 1% wartości transakcji, nie mniej niż 5 zł
  Liczba rat – zlecenie telefoniczne 3-48
  Ubezpieczenia opcjonalne (opłata miesięczna, naliczana w ostatnim dniu Cyklu rozliczeniowego od kwoty zadłużenia na Zestawieniu transakcji)
  Ubezpieczenie od śmierci klienta lub trwałej i całkowitej niepełnosprawności 0,30%
  Ubezpieczenie od śmierci klienta lub trwałej i całkowitej niepełnosprawności oraz utraty pracy 0,43%
  Ubezpieczenie od śmierci klienta lub trwałej i całkowitej niepełnosprawności oraz czasowej niezdolności do pracy 0,43%
  Minimalna kwota spłaty 5% min. 30 zł powiększona o kwotę wyznaczonych do spłaty rat
  Okres bezodsetkowy dla Transakcji bezgotówkowych do 56 dni
  Oprocentowanie Transakcji bezgotówkowych 10%
  Oprocentowanie Transakcji Wypłaty gotówki 10%
  Oprocentowanie dla kwoty zadłużenia spłacanego w ramach Planu ratalnego:*
  - w przypadku rozłożenia na raty Transakcji bezgotówkowej 7,50%
  - w przypadku rozłożenia na raty transakcji wypłaty gotówki 10%
  Oprocentowanie transakcji spłaty zadłużenia karty w innym banku 8,9 %**** / 10%
  Rzeczywista roczna stopa oprocentowania** 20,32%

  Przedstawiona tabela zawiera wybrane opłaty i prowizje.
  Pełna wersja tabeli opłat i prowizji dostępna jest w zakładce dokumenty do pobrania.

  *Dla uruchomionego Planu ratalnego oprocentowanie nie ulega zmianie w całym okresie jego obowiązywania i jest zgodne z aktualną wysokością wskazaną w Tabeli opłat i prowizji na dzień utworzenia danego Planu ratalnego.
  **Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla karty Visa Gold Perfect wynosi 20,32%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 4300 zł, wykorzystana w całości poprzez dokonanie jednej transakcji bezgotówkowej, całkowita kwota do zapłaty 5396,00 zł, oprocentowanie zmienne 10%, całkowity koszt kredytu 1096,00 zł (w tym: odsetki 584,60 zł, opłata za wydanie karty [wydanie karty płatniczej] 0 zł, opłata miesięczna za obsługę Limitu kredytowego 12,50 zł, Ubezpieczenie opcjonalne od śmierci klienta lub trwałej i całkowitej niepełnosprawności (0,3% kwoty zadłużenia) 211,40 zł) spłacana w ciągu 24 miesięcy. Kalkulacja została dokonana na dzień 01.10.2018 na reprezentatywnym przykładzie. Nazwy wskazane w nawiasach kwadratowych stanowią nazwy usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym w rozumieniu Wykazu Usług Reprezentatywnych.
  ***Transakcja związana z hazardem - Transakcja zrealizowana w kasynie lub związana z zakładami bukmacherskimi, loteriami, grami losowymi.
  ****Obowiązuje przez okres pierwszych pełnych 6 cykli rozliczeniowych od dnia zawarcia Umowy pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w Umowie.

  Szczegóły oferty, w tym opłaty i prowizje, jak również zakres ubezpieczeń oraz ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności towarzystw ubezpieczeniowych dostępne są w placówkach i na www.eurobank.pl.

  Informacje dotyczące stawek interchange dla kart Visa znajdziesz tutaj.

 
 • Dokumenty do pobrania

  Nazwa dokumentu Od kiedy obowiązuje Pobierz / Drukuj

  regulamin wydawania i używania kart kredytowych (pdf)

  04-08-2018 r.

  tabela opłat i prowizji kart kredytowych - dla umów zawartych do 10.03.2016r (pdf)

  04-08-2018 r.

  tabela opłat i prowizji kart kredytowych dla umów od 11.03.2016r. (pdf)

  01-10-2018 r.

  Dokument dotyczący opłat dla Karty Kredytowej Visa Gold Perfect (pdf)

  01-10-2018 r.

  zaświadczenie o zarobkach umowa o pracę (pdf)

  07-07-2018 r.

  zasady programu bonusowego dla kart Visa Gold Perfect - obowiązuje od 27.11.2015r. (pdf) (pdf)

  27-11-2015 r.

  warunki ubezpieczeń kart kredytowych - obowiązuje od 01.01.2016r. (pdf)

  04-05-2016 r.

  Karta produktu ubezpieczeń dla posiadaczy kart kredytowych w Euro Banku SA (pdf)

  01-10-2018 r.

  ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie dla Posiadaczy Kart Kredytowych (pdf)

  10-01-2017 r.

  ogólne Warunki Ubezpieczenia od utraty pracy dla Posiadaczy Kart Kredytowych (pdf)

  10-01-2017 r.

  przewodnik po płatnościach internetowych dla kart płatniczych wydanych przez Euro Bank S.A. (pdf)

  22-08-2016 r.

  Zasady rozpatrywania reklamacji w Euro Banku S.A. (pdf)

  10-01-2017 r.

  Zaświadczenie o zarobkach umowy cywilno-prawne (pdf)

  05-05-2016 r.

  Bezpieczeństwo kart płatniczych oraz płatności mobilnych (pdf)

  01-12-2016 r.

  przewodnik dla zbliżeniowych kart kredytowych 2017r. (pdf)

  14-02-2017 r.

  przewodnik dla zbliżeniowych kart kredytowych Visa Gold Perfect, Visa Gold Select (pdf)

  14-02-2017 r.

  przewodnik użytkownika- karty kredytowe obowiązuje dla umów zawartych w okresie 02.05 – 30.06. 2018 r. (pdf)

  10-05-2018 r.

  przewodnik użytkownika – karty kredytowe obowiązuje dla umów zawartych w okresie 01.02 – 30.04. 2018 r. (pdf)

  01-02-2018 r.

  dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym – ubezpieczenie na życie dla Posiadaczy Kart Kredytowych w Euro Banku SA (pdf)

  17-02-2018 r.

  dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym – ubezpieczenie od utraty pracy dla Posiadaczy Kart Kredytowych w Euro Banku SA (pdf)

  17-02-2018 r.

  Słowniczek pojęć usług reprezentatywnych (pdf)

  04-08-2018 r.

  Historia zmian dokumentów

  Zobacz dokumenty archiwalne

Nota prawna

 

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla karty Visa Gold Perfect wynosi 20,32%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 4300 zł, wykorzystana w całości poprzez dokonanie jednej transakcji bezgotówkowej, całkowita kwota do zapłaty 5396,00 zł, oprocentowanie zmienne 10%, całkowity koszt kredytu 1096,00 zł (w tym: odsetki 584,60 zł, opłata za wydanie karty [wydanie karty płatniczej] 0 zł, opłata miesięczna za obsługę Limitu kredytowego 12,50 zł, Ubezpieczenie opcjonalne od śmierci klienta lub trwałej i całkowitej niepełnosprawności (0,3% kwoty zadłużenia) 211,40 zł) spłacana w ciągu 24 miesięcy. Kalkulacja została dokonana na dzień 01.10.2018 na reprezentatywnym przykładzie.Nazwy wskazane w nawiasach kwadratowych stanowią nazwy usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym w rozumieniu Wykazu Usług Reprezentatywnych.


Przyznanie limitu zależy od indywidualnej oceny wnioskodawcy i od wyniku badania jego zdolności kredytowej.

 

Dla uruchomionego Planu ratalnego oprocentowanie nie ulega zmianie w całym okresie jego obowiązywania i jest zgodne z aktualną wysokością wskazaną w Tabeli opłat i prowizji na dzień utworzenia danego Planu ratalnego.


Warunkiem koniecznym do otwarcia planu ratalnego jest terminowe regulowanie zobowiązań kredytowych w Banku. Szczegóły oferty, Zasady programu bonusowego dla kart kredytowych Visa Gold Perfect, opłaty i prowizje, warunki korzystania z planów ratalnych i karty Visa Gold Select, w tym o minimalnej kwocie wymaganej do utworzenia planu ratalnego i maksymalnej dopuszczalnej kwocie dla planów ratalnych, jak również zakres ubezpieczeń oraz ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności towarzystw ubezpieczeniowych dostępne są w placówkach i na www.eurobank.pl.


Informacja o plikach cookies

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika. Pliki cookies gromadzone są w celu tworzenia statystyk, które służą do optymalizacji i modyfikacji serwisu oraz jego narzędzi w celu lepszego dostosowania do potrzeb użytkowników. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w polityce cookie. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w polityce cookie. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.