eurobank i Bank Millennium

już wkrótce połączą siły


eurobank i Bank Millennium

już wkrótce połączą siły

Ważne informacje o połączeniu banków

eurobank oraz Bank Millennium już wkrótce staną się jednym bankiem. Proces zmian właścicielskich oraz planowane połączenie banków nie mają żadnego wpływu na umowy zawarte pomiędzy Klientami a eurobankiem. Tym samym nie musisz podejmować jakichkolwiek działań, wszystkie Twoje dotychczasowe umowy pozostają wiążące. Zgodnie z planem w dniu 1 października 2019 r. stroną umów, w miejsce Euro Banku S.A., stanie się Bank Millennium S.A.


Co te zmiany oznaczają dla Ciebie?

Co się nie zmieni?

 • numery rachunków osobistych, oszczędnościowych, lokat terminowych, kart debetowych i kredytowych
 • kody PIN kart debetowych i kredytowych
 • terminy umowne i odnawialność produktów oszczędnościowych (lokat i rachunków oszczędnościowych)
 • numery rachunków i harmonogramy spłat rat kredytów i pożyczek gotówkowych, kredytów ratalnych i kredytów hipotecznych udzielonych w złotych
 • limity kredytowe w koncie osobistym - utrzymany zostaje 10-dniowy okres bezodsetkowy
 • terminy spłaty i generowania zestawień transakcji oraz długość okresu bezodsetkowego dla karty kredytowej
 • opłaty i prowizje - połączenie banków nie wpłynie na ich podwyższenie
 • identyfikatory (loginy) do serwisów bankowości internetowej
 • zakres ochrony ubezpieczeniowej świadczonej w ramach już zawartych umów
 • program premiowy Codziennie Zyskuję dla dotychczasowych uczestników

Co się zmieni?

od 1 października 2019 r. Bank Millennium S.A. stanie się:

 • stroną umów o produkty i usługi eurobanku - nie jest wymagane podpisywanie aneksów
 • administratorem danych osobowych Klientów eurobanku

od 11 listopada 2019 r.:

 • sieć placówek obu banków zostanie połączona i oznaczona logotypem Banku Millennium
 • sieć bankomatów z możliwością bezpłatnej wypłaty gotówki powiększy się o bankomaty Banku Millennium
 • udostępniony zostanie nowoczesny system bankowości internetowej i aplikacja mobilna Banku Millennium
 • nowe dane kontaktowe banku:
 • telefony infolinii: (+48) 801 331 331 lub (+48) 22 598 40 40 czynne 24/7 (koszt połączenia wg taryfy operatora)
 • e-mail: kontakt@bankmillennium.pl
 • sposób zgłaszania reklamacji:
 • listownie na adres: Bank Millennium S.A., ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa z dopiskiem „Reklamacje”
 • osobiście w dowolnej placówce Banku Millennium S.A.
 • za pośrednictwem bankowości internetowej Banku Millennium Millenet i aplikacji mobilnej Banku Millennium
 • poprzez infolinię - pod numerami telefonu wskazanymi powyżej

Ochrona depozytów

Zakres ochrony w ramach Bankowego Funduszu Gwarancyjnego zgodnie z polskim prawem stanowi równowartość w złotych 100 tys. euro. Od 1 października 2019 r., czyli od momentu prawnego połączenia banków, limit ten będzie obowiązywał dla depozytów zgromadzonych przez Klientów łącznie w eurobanku i Banku Millennium, a nie jak dotychczas odrębnie dla każdego z banków. W przypadku, gdy po połączeniu banków nastąpi przekroczenie kwoty podlegającej ochronie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, Klient może wypłacić nadwyżkę w terminie 3 miesięcy od dnia uzyskania niniejszej informacji bez utraty odsetek oraz ponoszenia opłat z tego tytułu.


Najważniejsze daty

 

Euro Bank S.A. zmienił właściciela i wszedł do Grupy Banku Millennium. Wcześniej zgodę na przeprowadzenie transakcji pomiędzy Societe Generale a Bankiem Millennium wyraziły Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Komisja Nadzoru Finansowego.

 

Stroną wszystkich umów zawartych przez Euro Bank S.A. stanie się Bank Millennium S.A.

Zmiana nastąpi automatycznie i nie wymaga dopełnienia żadnych formalności z Twojej strony. Bank Millennium zostanie też nowym administratorem Twoich danych osobowych.

 

Nastąpi przerwa techniczna w dostępie do serwisu internetowego oraz aplikacji mobilnej eurobanku poprzedzająca ich wyłączenie.

Uprzejmie prosimy o zlecenie planowanych na ten czas operacji we wcześniejszym terminie.

 

 

 

Nastąpi połączenie systemów informatycznych. Od tego momentu będziesz mógł korzystać z obsługi w placówkach obu banków oraz z nowej bankowości internetowej i aplikacji mobilnej Banku Millennium.

 

 


Wskazane terminy wynikają z planów pracy nad połączeniem eurobanku i Banku Millennium. Jeżeli z jakiegokolwiek powodu miałyby one ulec zmianie, niezwłocznie poinformujemy o tym na tej stronie.


Pytania i odpowiedzi

Tutaj znajdziesz odpowiedzi na pytania związane z integracją eurobanku i Banku Millennium.


Kategorie


Dokumenty

Zachęcamy do pobrania dokumentów związanych z integracją eurobanku z Bankiem Millennium:


Nazwa dokumentu Pobierz / Drukuj Od kiedy obowiązuje Historia zmian

eurobank i Bank Millennium łączą siły - informator (pdf)

15.07.2019 r.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w Banku Millennium S.A. (pdf)

15.07.2019 r.

Arkusz informacyjny dla deponentów obowiązujący w terminie od 01.10.2019 r. do 10.11.2019 r. (pdf)

15.07.2019 r.

Arkusz informacyjny dla deponentów obowiązujący od 11.11.2019 r. (pdf)

15.07.2019 r.

Informacja o zmianach w regulacjach Euro Banku S.A., opisujących zasady funkcjonowania kont osobistych, kart debetowych, linii kredytowej, produktów oszczędnościowych i bankowości elektronicznej (pdf)

15.07.2019 r.

Regulamin ogólny świadczenia usług bankowych dla osób fizycznych w Banku Millennium S.A. (tekst jednolity) (pdf)

15.07.2019 r.

Informacja o zmianach w Tabelach Opłat i Prowizji Euro Banku S.A. Konto Osobiste i Karty Płatnicze (pdf)

15.07.2019 r.

Cennik usług – prowizje i opłaty dla rachunków przeniesionych z eurobanku (tekst jednolity) (pdf)

15.07.2019 r.

Cennik usług - prowizje i opłaty dla kart debetowych z oferty eurobanku (tekst jednolity) (pdf)

15.07.2019 r.

Informacja o zmianach w zakresie zasad funkcjonowania kart kredytowych (pdf)

15.07.2019 r.

Regulamin kart kredytowych wydawanych przez Bank Millennium S.A. (tekst jednolity) (pdf)

15.07.2019 r.

Informacja o zmianach w Tabeli opłat i prowizji kart kredytowych Euro Banku S.A. (pdf)

15.07.2019 r.

Cennik usług – prowizje i opłaty dla Kart kredytowych z oferty Euro Banku S.A. (tekst jednolity) (pdf)

17.05.2019 r.

Informacja o zmianach w zakresie zasad funkcjonowania programów bonusowych dla karty Visa Gold Select oraz Visa Gold Perfect (pdf)

15.07.2019 r.

Zasady programu bonusowego dla karty kredytowej Visa Gold Perfect (tekst jednolity) (pdf)

15.07.2019 r.

Zasady programu bonusowego dla karty kredytowej Visa Gold Select (tekst jednolity) (pdf)

15.07.2019 r.

Informacja o zmianach regulaminów dotyczących pożyczek gotówkowych (pdf)

15.07.2019 r.

Informacja o zmianach regulaminów dotyczących kredytów hipotecznych i pożyczek hipotecznych (pdf)

15.07.2019 r.

Informacja o zmianach regulaminów dotyczących produktów oszczędnościowych (pdf)

15.07.2019 r.

Informacja o zmianach w zakresie składania zleceń dotyczących jednostek uczestnictwa Funduszy Inwestycyjnych (pdf)

15.07.2019 r.

Regulamin przyjmowania i przekazywania zleceń dotyczących jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych przez Bank Millennium S.A. (tekst jednolity) (pdf)

15.07.2019 r.

Pakiet Informacji MiFID dla Klientów Banku Millennium S.A. (pdf)

15.07.2019 r.

Wykaz godzin granicznych (pdf)

15.07.2019 r.

Informacja o zmianach Regulaminu Programu Codziennie Zyskuję (pdf)

15.07.2019 r.

Regulamin Programu Codziennie Zyskuję (tekst jednolity) (pdf)

15.07.2019 r.

Regulamin Oferty dla sektora finansowego od 11.11.2019 r. (pdf)

13.08.2019 r.

Informacja o zmianach w Tabelach Opłat i Prowizji Euro Banku S.A. Konto Osobiste i Karty Płatnicze Dla Podstawowego Rachunku Płatniczego (pdf)

13.08.2019 r.

Cennik usług dla Podstawowego rachunku płatniczego przeniesionego z eurobanku (pdf)

13.08.2019 r.

Regulamin Podstawowego Rachunku Płatniczego w Banku Millennium (pdf)

20.08.2019 r.


Informacja o plikach cookies

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika. Pliki cookies gromadzone są w celu tworzenia statystyk, które służą do optymalizacji i modyfikacji serwisu oraz jego narzędzi w celu lepszego dostosowania do potrzeb użytkowników. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w polityce cookie. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w polityce cookie. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.

Mobile app
Nowa aplikacja mobilna eurobanku

Sama dostosuje się do użytkownika. Pobierz ją na swoją platformę.

Pobierz