Połączyliśmy się z Bankiem Millennium


eurobank i Bank Millennium

łączą siły

Dowiedz się więcej na temat połączenia banków

1 października 2019 r. Euro Bank S.A. połączył się z Bankiem Millennium S.A. W rezultacie, stroną wszystkich umów zawartych przez Euro Bank S.A., staje się Bank Millennium S.A. Zmiany nie mają żadnego wpływu na umowy zawarte z Klientami.

Co się stało z usługami, z których korzystałem w eurobanku?

Systemy operacyjne banków połączyły się. Od teraz możesz korzystać z bankowości elektronicznej i aplikacji mobilnej Banku Millennium.

Zaloguj się do bankowości internetowej eurobanku i dokonaj prostej aktywacji Millenetu – systemu internetowego Banku Millennium.

Jeśli korzystasz z autoryzacji mobilnej lub tokena gsm, nie usuwaj na razie aplikacji mobilnej eurobanku – będzie ona potrzebna do aktywacji dostępu do Millenetu.


Jak aktywować dostęp do bankowości internetowej Banku Millennium?

Dla klienta eurobanku

Jeśli korzystasz z autoryzacji mobilnej lub tokena gsm, nie usuwaj na razie aplikacji mobilnej eurobanku – będzie ona potrzebna do aktywacji dostępu do Millenetu.

Jeśli już ją usunąłeś, przygotuj swój identyfikator (znajdziesz go w umowie) i skontaktuj się z infolinią lub oddziałem.

 • Zaloguj się do bankowości internetowej eurobanku (online.eurobank.pl) przy użyciu dotychczasowego identyfikatora, hasła oraz hasła SMS lub mobilnej autoryzacji. Jeśli nie pamiętasz identyfikatora lub hasła, udaj się do oddziału.
 • Zobaczysz ekran powitalny i w jednym prostym kroku zostaniesz przeprowadzony przez proces aktywacji.
 • Podczas aktywacji Millenetu poznasz 8-cyfrowy MilleKod – zachowaj go, ustalisz hasło (H@sło 1) do logowania do Millenetu oraz TeleMillennium. Od teraz do zalogowania będziesz potrzebować MilleKodu lub identyfikatora eurobanku (nadany przez Ciebie alias nie pozwoli na zalogowanie się do systemu) oraz nowo ustalonego H@sła 1.
 • Dodatkowo w celach bezpieczeństwa system poprosi Cię o podanie wybranych znaków z Twojego numeru PESEL lub numeru dowodu osobistego / paszportu. Potwierdzisz wszystko H@słem SMS wysłanym na Twój numer telefonu zarejestrowany w Banku.
 • Millenet jest już aktywny i masz dostęp do swoich produktów. Żeby korzystać z niego w pełni (m.in. wykonywać przelewy), wyloguj się i zaloguj ponownie.
 • Aby zalogować się do serwisu internetowego Banku Millennium, wejdź na stronę Banku, kliknij przycisk „Logowanie”, a następnie:
  • w polu MilleKod wpisz dotychczasowy 9-cyfrowy identyfikator eurobanku (nie własny alias) lub MilleKod,
  • wpisz 8-cyfrowe hasło utworzone podczas aktywacji dostępu do bankowości elektronicznej
  • uzupełnij wybrane znaki z numeru PESEL lub numeru dowodu osobistego / paszportu
Dla klienta zarówno eurobanku, jak i Banku Millennium
 • Na stronie Banku Millennium zaloguj się na swoje konto za pomocą MilleKodu lub identyfikatora eurobanku oraz H@sła 1.
 • Po zalogowaniu zobaczysz swoje produkty i usługi z eurobanku w bankowości elektronicznej Banku Millennium. Od tej pory będziesz mógł korzystać z nich zarówno w Millenecie, jak i aplikacji mobilnej.

Jak aktywować aplikację mobilną Banku Millennium?

Dla Klienta eurobanku

 • Po 11 listopada 2019 r. aktywuj dostęp do bankowości internetowej Banku Millennium (Millenetu) i utwórz hasło, które będzie potrzebne do aktywacji aplikacji mobilnej Banku Millennium.
 • W polu MilleKod wpisz dotychczasowy 9-cyfrowy identyfikator eurobanku (nie własny alias) lub MilleKod
 • W polu hasło wpisz 8-cyfrowe hasło utworzone podczas aktywacji dostępu do bankowości elektronicznej
 • Podaj jednorazowe H@sło SMS, które otrzymasz
 • W trakcie aktywacji ustalisz PIN do logowania do aplikacji
 • Jeśli korzystasz z autoryzacji mobilnej lub tokena gsm, nie usuwaj na razie aplikacji mobilnej eurobanku – będzie ona potrzebna do aktywacji dostępu do Millenetu.

Dla Klienta wspólnego eurobanku i banku Millennium

 • Po 11 listopada 2019 r. możesz się zalogować do aplikacji mobilnej Banku Millennium w standardowy sposób.
 • Jeśli masz aktywną aplikację mobilną Banku Millennium, będziesz mógł korzystać z niej na takich samych warunkach jak dotychczas oraz zobaczysz przeniesione produkty z eurobanku.
 • Jeśli nie masz aplikacji mobilnej możesz ją pobrać i aktywować

Jak logować się do swojego konta po aktywacji dostępu do bankowości elektronicznej Banku Millennium?

Aby zalogować się do bankowości internetowej (Millenetu), będą potrzebne:

 • w polu MilleKod wpisz dotychczasowy 9-cyfrowy identyfikator eurobanku (nie własny alias) lub MilleKod
 • wpisz 8-cyfrowe hasło utworzone podczas aktywacji dostępu do bankowości elektronicznej
 • uzupełnij wybrane znaki z PESELU lub numeru dowodu osobistego / paszportu
 • co 90 dni poprosimy Cię o dodatkowe uwierzytelnienie H@słem SMS lub Autoryzacją Mobilną, którą możesz aktywować po zainstalowaniu aplikacji

Aby zalogować się do aplikacji mobilnej Banku Millennium, wystarczy:

 • PIN lub odcisk palca, będzie też możliwe wykorzystanie usługi FaceID, dostępnej dla niektórych urządzeń

Co połączenie banków oznacza dla mnie?

Co się nie zmieniło?

 • numery rachunków osobistych, oszczędnościowych, lokat terminowych, kart debetowych i kredytowych
 • kody PIN kart debetowych i kredytowych
 • terminy umowne i odnawialność produktów oszczędnościowych (lokat i rachunków oszczędnościowych)
 • numery rachunków i harmonogramy spłat rat kredytów i pożyczek gotówkowych, kredytów ratalnych i kredytów hipotecznych udzielonych w złotych
 • limity kredytowe w koncie osobistym - utrzymany zostaje 10-dniowy okres bezodsetkowy
 • terminy spłaty i generowania zestawień transakcji oraz długość okresu bezodsetkowego dla karty kredytowej
 • opłaty i prowizje - połączenie banków nie wpłynęło na ich podwyższenie
 • identyfikatory (loginy) do serwisów bankowości internetowej
 • zakres ochrony ubezpieczeniowej świadczonej w ramach już zawartych umów
 • program premiowy Codziennie Zyskuję dla dotychczasowych uczestników
 • Program Mastercard Priceless Specials - zarówno program jak i zdobyte punkty pozostają na takich samych zasadach

Co się zmieniło?

od 1 października 2019 r. Bank Millennium S.A. jest:

 • stroną umów o produkty i usługi eurobanku - nie jest wymagane podpisywanie aneksów
 • administratorem Twoich danych osobowych

od 11 listopada 2019 r.:

 • sieć placówek obu banków została połączona i oznaczona logotypem Banku Millennium
 • sieć bankomatów z możliwością bezpłatnej wypłaty gotówki powiększyła się o bankomaty Banku Millennium
 • udostępniony został nowoczesny system bankowości internetowej i aplikacja mobilna Banku Millennium
 • obowiązuje nowy kod SWIFT: BIGBPLPW
 • nowe dane kontaktowe banku:
 • telefony infolinii: (+48) 801 331 331 lub (+48) 22 598 40 40 czynne 24/7 (koszt połączenia wg taryfy operatora)
 • e-mail: kontakt@bankmillennium.pl
 • sposób zgłaszania reklamacji:
 • listownie na adres Centrali lub placówki Banku Millennium z dopiskiem „Reklamacje”
 • osobiście w dowolnej placówce Banku Millennium S.A.
 • za pośrednictwem Millenetu - bankowości internetowej Banku Millennium i aplikacji mobilnej Banku Millennium
 • poprzez infolinię TeleMillennium - pod numerami telefonu wskazanymi powyżej

Twoje oszczędności są bezpieczne

Zakres ochrony w ramach Bankowego Funduszu Gwarancyjnego zgodnie z polskim prawem stanowi równowartość w złotych 100 tys. euro. Od 1 października 2019 r., czyli od momentu prawnego połączenia banków, limit ten będzie obowiązywał dla depozytów zgromadzonych przez Klientów łącznie w eurobanku i Banku Millennium, a nie jak dotychczas odrębnie dla każdego z banków. W przypadku, gdy po połączeniu banków nastąpi przekroczenie kwoty podlegającej ochronie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, Klient może wypłacić nadwyżkę w terminie 3 miesięcy od dnia uzyskania niniejszej informacji bez utraty odsetek oraz ponoszenia opłat z tego tytułu.

Pytania i odpowiedzi

Tutaj znajdziesz odpowiedzi na pytania związane z integracją eurobanku i Banku Millennium.


Kategorie


Dokumenty

Zachęcamy do pobrania dokumentów związanych z integracją eurobanku z Bankiem Millennium:


Nazwa dokumentu Pobierz / Drukuj Od kiedy obowiązuje Historia zmian

eurobank i Bank Millennium łączą siły - informator (pdf)

15.07.2019 r.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w Banku Millennium S.A. (pdf)

15.07.2019 r.

Arkusz informacyjny dla deponentów obowiązujący w terminie od 01.10.2019 r. do 10.11.2019 r. (pdf)

15.07.2019 r.

Arkusz informacyjny dla deponentów obowiązujący od 11.11.2019 r. (pdf)

15.07.2019 r.

Informacja o zmianach w regulacjach Euro Banku S.A., opisujących zasady funkcjonowania kont osobistych, kart debetowych, linii kredytowej, produktów oszczędnościowych i bankowości elektronicznej (pdf)

15.07.2019 r.

Regulamin ogólny świadczenia usług bankowych dla osób fizycznych w Banku Millennium S.A. (tekst jednolity) (pdf)

15.07.2019 r.

Informacja o zmianach w Tabelach Opłat i Prowizji Euro Banku S.A. Konto Osobiste i Karty Płatnicze (pdf)

15.07.2019 r.

Cennik usług – prowizje i opłaty dla rachunków przeniesionych z eurobanku (tekst jednolity) (pdf)

15.07.2019 r.

Cennik usług - prowizje i opłaty dla kart debetowych z oferty eurobanku (tekst jednolity) (pdf)

15.07.2019 r.

Informacja o zmianach w zakresie zasad funkcjonowania kart kredytowych (pdf)

15.07.2019 r.

Regulamin kart kredytowych wydawanych przez Bank Millennium S.A. (tekst jednolity) (pdf)

15.07.2019 r.

Informacja o zmianach w Tabeli opłat i prowizji kart kredytowych Euro Banku S.A. (pdf)

15.07.2019 r.

Cennik usług – prowizje i opłaty dla Kart kredytowych z oferty Euro Banku S.A. (tekst jednolity) (pdf)

17.05.2019 r.

Informacja o zmianach w zakresie zasad funkcjonowania programów bonusowych dla karty Visa Gold Select oraz Visa Gold Perfect (pdf)

15.07.2019 r.

Zasady programu bonusowego dla karty kredytowej Visa Gold Perfect (tekst jednolity) (pdf)

15.07.2019 r.

Zasady programu bonusowego dla karty kredytowej Visa Gold Select (tekst jednolity) (pdf)

15.07.2019 r.

Informacja o zmianach regulaminów dotyczących pożyczek gotówkowych (pdf)

15.07.2019 r.

Informacja o zmianach regulaminów dotyczących kredytów hipotecznych i pożyczek hipotecznych (pdf)

15.07.2019 r.

Informacja o zmianach regulaminów dotyczących produktów oszczędnościowych (pdf)

15.07.2019 r.

Informacja o zmianach w zakresie składania zleceń dotyczących jednostek uczestnictwa Funduszy Inwestycyjnych (pdf)

15.07.2019 r.

Regulamin przyjmowania i przekazywania zleceń dotyczących jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych przez Bank Millennium S.A. (tekst jednolity) (pdf)

15.07.2019 r.

Pakiet Informacji MiFID dla Klientów Banku Millennium S.A. (pdf)

15.07.2019 r.

Wykaz godzin granicznych (pdf)

15.07.2019 r.

Informacja o zmianach Regulaminu Programu Codziennie Zyskuję (pdf)

15.07.2019 r.

Regulamin Programu Codziennie Zyskuję (tekst jednolity) (pdf)

15.07.2019 r.

Regulamin Oferty dla sektora finansowego od 11.11.2019 r. (pdf)

13.08.2019 r.

Informacja o zmianach w Tabelach Opłat i Prowizji Euro Banku S.A. Konto Osobiste i Karty Płatnicze Dla Podstawowego Rachunku Płatniczego (pdf)

13.08.2019 r.

Cennik usług dla Podstawowego rachunku płatniczego przeniesionego z eurobanku (pdf)

13.08.2019 r.

Regulamin Podstawowego Rachunku Płatniczego w Banku Millennium (pdf)

20.08.2019 r.


Zmiany w zakresie bezpieczeństwa

 

Eurobank połączył się z Bankiem Millennium. W związku z tym wprowadziliśmy kilka zmian, aby jak najlepiej zadbać o bezpieczeństwo Twoich danych, środków i wykonanych transakcji.


Twoje korzyści

Systemy operacyjne banków zostały połączone, dzięki czemu zyskałeś dostęp do oferty nowoczesnych produktów i usług Banku Millennium. Oto przykłady:


Płatności BLIK

Bezpłatne i bezpieczne płatności za pomocą specjalnego kodu. Zyskałeś też możliwość przesyłania pieniędzy bez znajomości numeru konta odbiorcy - wystarczy, że znasz jego numer telefonu.


MilleUrząd

W bankowości elektronicznej złożysz nie tylko wniosek o 500+, ale także o 300+ oraz o profil zaufany.


Bilety komunikacji miejskiej/parkingowe

Aplikacja mobilna Banku Millennium umożliwia Ci opłacanie biletów oraz parkingów w wybranych miastach Polski.


Ubezpieczenia OC/AC/turystyczne

W bankowości elektronicznej i aplikacji mobilnej Banku Millennium możesz kupować ubezpieczenia.


Wygodne płatności za przejazd autostradą

Dzięki aplikacji mobilnej Banku Millennium szybciej przejedziesz przez bramki na autostradach.


Jesteś jednocześnie Klientem eurobanku i Banku Millennium?

Wszystkie środki oraz produkty z eurobanku zostały przeniesione do Banku Millennium. Od teraz możesz korzystać z bankowości elektronicznej Banku Millennium i aplikacji mobilnej.

Jeżeli już się logujesz do systemu Banku Millennium, logowanie pozostało dla Ciebie bez zmian. Od teraz zobaczysz wszystkie swoje produkty w jednym miejscu.

Poznaj możliwości Millenetu i aplikacji mobilnej
Informacja o plikach cookies

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika. Pliki cookies gromadzone są w celu tworzenia statystyk, które służą do optymalizacji i modyfikacji serwisu oraz jego narzędzi w celu lepszego dostosowania do potrzeb użytkowników. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w polityce cookie. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w polityce cookie. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.