O Programie Systematycznego Inwestowania


Czym jest Program Systematycznego Inwestowania?


To Program stworzony specjalnie dla tych, którzy chcą inwestować małe kwoty. Dodatkowo sama opłata za nabycie jednostek wybranego subfunduszu Amundi wynosi 0 zł.


Jak to działa?

 • W placówce eurobanku otwierasz rejestr uczestnictwa w Programie
 • Zlecasz regularne wpłaty na rzecz Programu z Twojego konta w eurobanku
 • Minimalna kwota wpłaty: tylko 50 zł miesięcznie
 • Łączna kwota wpłat w ciągu roku: min. 600 zł


Dzięki systematycznym wpłatom z czasem budujesz znaczny kapitał.

Okres udziału w Programie jest nieokreślony. Możesz inwestować jak długo chcesz – bez opłaty za nabycie czy za zamianę jednostek uczestnictwa w subfunfuszach nabytych w ramach Programu.

 

Jak otworzyć Program?


Umów się na wizytę w naszej placówce

 • 1

  Przygotuj dowód osobisty

 • 2

  Odwiedź jedną z wybranych placówek eurobanku

 • 3

  Wypełnij kwestionariusz wiedzy i doświadczenia inwestycyjnego

 • 4

  Podpisz umowę, a przyjmiemy zlecenie otwarcia rejestru w Programie

 • 5

  Ustanowimy zlecenie stałe przelewów na konto nabywania funduszu (a jeśli dotychczas nie byłeś naszym klientem – otworzymy dla Ciebie konto)


 

Napisz do nas

Oddzwonimy do Ciebie w 15 minut


To pole jest wymagane

To pole jest wymagane i musi posiadać prawidłowy format

To pole jest wymagane i musi posiadać prawidłowy format


 
 • Dokumenty do pobrania

  Nazwa dokumentu Pobierz / Drukuj Od kiedy obowiązuje Historia zmian

  Prospekt informacyjny Amundi Parasolowy FIO (pdf)

  02.09.2019 r.

  Tabela Opłat Amundi Parasolowy FIO (pdf)

  01.10.2019 r.

  Regulamin Programu Systematycznego Inwestowania (pdf)

  02.10.2019 r.


  Zobacz dokumenty archiwalne

Nota prawna

Przystąpienie do Programu Systematycznego Inwestowania „Mam plan: Inwestuję" (dalej: Program) poprzedzone jest zawarciem w Placówce eurobanku. Umowy o przyjmowanie i przekazywanie zleceń oraz Umowy Konta – w przypadku Klientów, którzy ich wcześniej nie zawarli – a także złożeniem zlecenia otwarcia Rejestru. Niespełnienie w danym roku inwestowania warunku sumy wpłat w kwocie 600 PLN łącznie na wszystkie subfundusze w ramach Programu lub częściowe umorzenie jednostek nabytych w ramach Program, skutkuje ponownym rozpoczęciem rocznego okresu w ramach Okresu Inwestowania. Minimalna kwota pojedynczej wpłaty na Program nie może być niższa niż 50 PLN.

 

Fundusze Amundi nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego subfunduszy, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Wartość aktywów netto portfeli inwestycyjnych subfunduszy może charakteryzować się dużą zmiennością wynikającą ze składu tych portfeli lub z przyjętej techniki zarządzania portfelami, w sytuacji dużej zmienności cen na rynku akcji. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków.

 

Bank Millennium S.A. pośredniczy w przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń dotyczących jednostek uczestnictwa w funduszach Amundi Parasolowy FIO („Fundusze”), nie świadcząc przy tym usługi doradztwa inwestycyjnego, jak również nie udziela porad czy rekomendacji związanych z inwestowaniem w fundusze inwestycyjne. Zamieszczony w serwisie opis Funduszy nie jest prawnie wiążącym źródłem informacji o funduszach inwestycyjnych, a ma charakter wyłącznie marketingowy. Opis jest publikacją handlową i nie podlega wymogom pakietu regulacji MiFID II w zakresie dotyczącym badań inwestycyjnych. Opis ten nie zawiera wystarczających informacji niezbędnych do oceny ryzyka związanego z inwestycją w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. Ostateczna decyzja zainwestowania własnych środków należy wyłącznie do Klienta.

 

Fundusze nie gwarantują osiągnięcia założonego celu ani wyniku inwestycyjnego. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty kapitału zainwestowanego w jednostki uczestnictwa Funduszy. Bank Millennium S.A. nie ma wpływu na wyniki inwestycyjne osiągane przez Fundusze i nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie informacji zawartych w serwisie.

 

Wymagane prawem informacje związane w inwestowaniem w subfundusze Amundi Parasolowy FIO, w tym opisy czynników ryzyka, zasady sprzedaży jednostek uczestnictwa oraz Tabela opłat, znajdują się w Prospekcie Informacyjnym danego Funduszu oraz Kluczowych Informacjach dla Inwestorów (KIID), dostępnych w Placówkach eurobanku w siedzibie Amundi Polska TFI S.A. oraz na stronach: www.eurobank.pl oraz www.amundi.pl.

 

Informacja o plikach cookies

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika. Pliki cookies gromadzone są w celu tworzenia statystyk, które służą do optymalizacji i modyfikacji serwisu oraz jego narzędzi w celu lepszego dostosowania do potrzeb użytkowników. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w polityce cookie. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w polityce cookie. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.