Lokata w Kapitalnym Duecie to zawsze:Fundusz w Kapitalnym Duecie to zawsze:


Czym jest lokata z funduszem?


To nowoczesny produkt inwestycyjny, pozwalający czerpać zyski z dwóch źródeł.


Połowa zainwestowanych środków wypracowuje zysk na lokacie oprocentowanej na 5% w skali roku, a druga połowa jest inwestowana w wybrany subfundusz Amundi.


Minimalna łączna kwota inwestycji: 5 000 zł – 50% stanowi kwotę Lokaty, pozostałe 50% jest przeznaczone na nabycie jednostek uczestnictwa Funduszu.

Maksymalna łączna kwota inwestycji zależy wyłącznie od Ciebie.


Szczegóły funduszy Amundi znajdziesz tutaj.

 

Jak założyć lokatę?


Umów się na wizytę w naszej placówce

 • 1

  Przygotuj dowód osobisty

 • 2

  Odwiedź jedną z wybranych placówek eurobanku

 • 3

  Wypełnij kwestionariusz wiedzy i doświadczenia inwestycyjnego

 • 4

  Podpisz umowę, a przyjmiemy zlecenie otwarcia rejestru i nabycia jednostek w wybranym funduszu

 • 5

  Założymy dla Ciebie lokatę (a jeśli wcześniej nie byłeś naszym klientem – otworzymy dla Ciebie konto)


 

Napisz do nas

Oddzwonimy do Ciebie w 15 minut


To pole jest wymagane

To pole jest wymagane i musi posiadać prawidłowy format

To pole jest wymagane i musi posiadać prawidłowy format


Pozostałe produkty wybrane dla Ciebie 
 • Dokumenty do pobrania

  Nazwa dokumentu Pobierz / Drukuj Od kiedy obowiązuje Historia zmian

  Oprocentowanie rachunków, lokat - tabela oprocentowania konta (pdf)

  12.10.2019 r.

  Regulamin konta dla osób fizycznych (pdf)

  01.10.2019 r.

  Prospekt informacyjny Amundi Parasolowy FIO (pdf)

  02.09.2019 r.

  Tabela Opłat Amundi Parasolowy FIO (pdf)

  01.10.2019 r.

  Regulamin Oferty Kapitalny Duet (pdf)

  01.10.2019 r.

  Arkusz informacyjny dla deponentów - gwarancje BFG (pdf)

  01.10.2019 r.

  Zasady rozpatrywania reklamacji (pdf)

  01.10.2019 r.

  Oprocentowanie rachunków, lokat wycofanych z oferty - tabela oprocentowania konta (pdf)

  01.10.2019 r.


  Zobacz dokumenty archiwalne

Nota prawna

Skorzystanie z Oferty Lokata z Funduszem „Kapitalny Duet" poprzedzone jest zawarciem w dowolnej Placówce eurobanku Umowy o przyjmowanie i przekazywanie zleceń oraz Umowy Konta - w przypadku Klientów, którzy ich wcześniej nie zawarli – a także złożeniem zlecenia otwarcia Rejestru.

Zerwanie lokaty przed upływem okresu lokaty powoduje całkowitą utratę odsetek.

 

Fundusze Amundi nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego subfunduszy, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Wartość aktywów netto portfeli inwestycyjnych subfunduszy może charakteryzować się dużą zmiennością wynikającą ze składu tych portfeli lub z przyjętej techniki zarządzania portfelami, w sytuacji dużej zmienności cen na rynku akcji. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków.

 

Bank Millennium S.A. pośredniczy w przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń dotyczących jednostek uczestnictwa w funduszach Amundi Parasolowy FIO („Fundusze”), nie świadcząc przy tym usługi doradztwa inwestycyjnego, jak również nie udziela porad czy rekomendacji związanych z inwestowaniem w fundusze inwestycyjne. Zamieszczony w serwisie opis Funduszy nie jest prawnie wiążącym źródłem informacji o funduszach inwestycyjnych, a ma charakter wyłącznie marketingowy. Opis jest publikacją handlową i nie podlega wymogom pakietu regulacji MiFID II w zakresie dotyczącym badań inwestycyjnych. Opis ten nie zawiera wystarczających informacji niezbędnych do oceny ryzyka związanego z inwestycją w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. Ostateczna decyzja zainwestowania własnych środków należy wyłącznie do Klienta.

 

Fundusze nie gwarantują osiągnięcia założonego celu ani wyniku inwestycyjnego. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty kapitału zainwestowanego w jednostki uczestnictwa Funduszy. Bank Millennium S.A. nie ma wpływu na wyniki inwestycyjne osiągane przez Fundusze i nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie informacji zawartych w serwisie.

 

Wymagane prawem informacje związane w inwestowaniem w subfundusze Amundi Parasolowy FIO, w tym opisy czynników ryzyka, zasady sprzedaży jednostek uczestnictwa oraz Tabela opłat, znajdują się w Prospekcie Informacyjnym danego Funduszu oraz Kluczowych Informacjach dla Inwestorów (KIID), dostępnych w Placówkach eurobanku w siedzibie Amundi Polska TFI S.A. oraz na stronach: www.eurobank.pl oraz www.amundi.pl.

 

Opłaty i prowizje, Tabela Oprocentowania Konta dla osób fizycznych eurobank, Tabela opłat Amundi Parasolowy FIO oraz szczegóły oferty, w tym Regulamin Oferty Lokata z Funduszem „Kapitalny Duet”eurobank dostępne są w Placówkach oraz na stronie www.eurobank.pl., a także w siedzibie Amundi Polska TFI S.A. i na stronie www.amundi.pl

 

Informacja o plikach cookies

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika. Pliki cookies gromadzone są w celu tworzenia statystyk, które służą do optymalizacji i modyfikacji serwisu oraz jego narzędzi w celu lepszego dostosowania do potrzeb użytkowników. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w polityce cookie. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w polityce cookie. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.