Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny

Akceptujesz wysoki poziom ryzyka inwestycyjnego i poszukujesz funduszu inwestującego w akcje małych i średnich spółek? To rozwiązanie dla Ciebie!

 


 

O subfunduszu* EONIA – Euro Overnight Index Average, referencyjna stopa międzybankowych operacji depozytowych typu O/N na rynku pieniężnym strefy euro


Poznaj szczegóły subfunduszu

W co inwestujesz?

Aktywa subfunduszu mogą być lokowane od 0% do 100% w akcjach oraz w:

 • innych instrumentach o charakterze udziałowym,
 • instrumentach o charakterze dłużnym,
 • jednostkach uczestnictwa funduszy inwestycyjnych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • tytułach uczestnictwa emitowanych przez fundusze zagraniczne,
 • tytułach uczestnictwa emitowanych przez instytucje wspólnego inwestowania.


Szczegółowe zasady polityki inwestycyjnej zawarte są w Statucie Amundi Parasolowego FIO.

 

Informacje ogólne:

 • Towarzystwo: Amundi Polska TFI
 • Typ subfunduszu: akcyjny
 • Rekomendowany okres inwestycji: powyżej 7 lat


Numer konta funduszu:
91 1240 1037 1111 0010 6036 5797 PLN

 

Jak zainwestować?

Umów się na wizytę w naszej placówce

 • 1

  Przygotuj dowód osobisty i odwiedź jedną z wybranych placówek eurobanku

 • 2

  Wypełnij kwestionariusz wiedzy i doświadczenia inwestycyjnego

 • 3

  Sprawdź, czy inwestycja w fundusz jest dla Ciebie odpowiednia

 • 4

  Podpisz umowę, a przyjmiemy od Ciebie zlecenie otwarcia rejestru nabycia jednostek w subfunduszu

Pamiętaj! Żeby założyć subfundusz w naszej placówce, musisz być posiadaczem konta w eurobanku.

Jeśli jesteś uczestnikiem funduszu, uzyskaj w placówce dostęp do Serwisu Transakcyjno-Informacyjnego (STI)

 • 1

  Zaloguj się do STI

 • 2

  Wybierz subfundusz

 • 3

  Złóż zlecenie

 • 4

  Przelej środki i gotowe!

Pamiętaj! Żeby założyć subfundusz w naszej placówce, musisz być posiadaczem konta w eurobanku.


 

Napisz do nas

Oddzwonimy do Ciebie w 15 minut


To pole jest wymagane

To pole jest wymagane i musi posiadać prawidłowy format

To pole jest wymagane i musi posiadać prawidłowy format

 
 • Dokumenty do pobrania

  Nazwa dokumentu Pobierz / Drukuj Od kiedy obowiązuje Historia zmian

  Prospekt informacyjny Amundi Parasolowy FIO (pdf)

  02.09.2019 r.

  Amundi Subfundusz Globalnych Perspektyw Dynamiczny - kluczowe informacje dla inwestorów (pdf)

  31.05.2019 r.

  Tabela Opłat Amundi Parasolowy FIO (pdf)

  01.10.2019 r.

  Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny - karta informacyjna subfunduszu (pdf)

  01.09.2018 r.

  Podstawowe zasady składania reklamacji (pdf)

  29.09.2014 r.

  Amundi Akcji Małych i Średnich Spółek - sprawozdanie finansowe za I półrocze 2015 (pdf)

  23.02.2016 r.

  (Archiwalny) Placówki Euro Banku S.A. prowadzące dystrybucję funduszu Amundi Parasolowy FIO (pdf)

  19.01.2018 r.

  (Archiwalny) Podstawowe zasady postępowania Towarzystwa w przypadku powstania konfliktu interesów (pdf)

  29.09.2014 r.

  (Archiwalny) Skrócony opis Strategii wykonywania prawa głosu z instrumentów finansowych wchodzących w skład portfeli funduszy inwestycyjnych Amundi Polska TFI S.A. (pdf)

  29.09.2014 r.

  (Archiwalny) Zasady świadczenia usług pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Amundi Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. oraz sposoby przekazywania zleceń do Towarzystwa (pdf)

  29.09.2014 r.


  Zobacz dokumenty archiwalne

Nota prawna

Fundusze Amundi nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego subfunduszy, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Wartość aktywów netto portfeli inwestycyjnych subfunduszy może charakteryzować się dużą zmiennością wynikającą ze składu tych portfeli lub z przyjętej techniki zarządzania portfelami, w sytuacji dużej zmienności cen na rynku akcji. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków.


Bank Millennium S.A. pośredniczy w przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń dotyczących jednostek uczestnictwa w funduszach Amundi Parasolowy FIO („Fundusze”), nie świadcząc przy tym usługi doradztwa inwestycyjnego, jak również nie udziela porad czy rekomendacji związanych z inwestowaniem w fundusze inwestycyjne. Zamieszczony w serwisie opis Funduszy nie jest prawnie wiążącym źródłem informacji o funduszach inwestycyjnych, a ma charakter wyłącznie marketingowy. Opis jest publikacją handlową i nie podlega wymogom pakietu regulacji MiFID II w zakresie dotyczącym badań inwestycyjnych. Opis ten nie zawiera wystarczających informacji niezbędnych do oceny ryzyka związanego z inwestycją w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. Ostateczna decyzja zainwestowania własnych środków należy wyłącznie do Klienta.


Fundusze nie gwarantują osiągnięcia założonego celu ani wyniku inwestycyjnego. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty kapitału zainwestowanego w jednostki uczestnictwa Funduszy. Bank Millennium S.A. nie ma wpływu na wyniki inwestycyjne osiągane przez Fundusze i nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie informacji zawartych w serwisie.


Wymagane prawem informacje związane w inwestowaniem w subfundusze Amundi Parasolowy FIO, w tym opisy czynników ryzyka, zasady sprzedaży jednostek uczestnictwa oraz Tabela opłat, znajdują się w Prospekcie Informacyjnym danego Funduszu oraz Kluczowych Informacjach dla Inwestorów (KIID), dostępnych w Placówkach eurobanku w siedzibie Amundi Polska TFI S.A. oraz na stronach: www.eurobank.pl oraz www.amundi.pl.

 

Informacja o plikach cookies

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika. Pliki cookies gromadzone są w celu tworzenia statystyk, które służą do optymalizacji i modyfikacji serwisu oraz jego narzędzi w celu lepszego dostosowania do potrzeb użytkowników. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w polityce cookie. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w polityce cookie. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.