Allianz Akcji

Interesuje Cię potencjalnie wysoki zysk w długim horyzoncie inwestycji i akceptujesz podwyższone ryzyko inwestycyjne? To rozwiązanie jest dla Ciebie!


 

O Allianz Akcji


Poznaj szczegóły Allianz Akcji

W co inwestujesz?

Pieniądze zainwestowane w subfundusz Allianz Akcji lokowane są w akcjach i obligacjach zamiennych (możliwa jest ich zamiana na inny rodzaj papierów wartościowych, np. na akcje). Udział akcji w portfelu może wahać się od 60% do 100%.

Środki zgromadzone w subfunduszu Allianz Akcji są inwestowane przede wszystkim w akcje największych spółek o solidnych fundamentach i bardzo dobrych perspektywach wzrostu, które mogą osiągnąć ponadprzeciętny zwrot z kapitału.

Informacje ogólne:

 • Towarzystwo: TFI Allianz Polska
 • Typ subfunduszu: akcyjny
 • Rekomendowany okres inwestycji: 3-5 lat


Numer konta funduszu:
74 1240 1037 1111 0010 0122 5494 PLN

 

Jak zainwestować?

Umów się na wizytę w naszej placówce

 • 1

  Przygotuj dowód osobisty i odwiedź jedną z wybranych placówek eurobanku

 • 2

  Wypełnij kwestionariusz wiedzy i doświadczenia inwestycyjnego

 • 3

  Sprawdź, czy inwestycja w subfundusz jest dla Ciebie odpowiednia

 • 4

  Podpisz umowę, a przyjmiemy od Ciebie zlecenie otwarcia rejestru nabycia jednostek w subfunduszu

 

Napisz do nas

Oddzwonimy do Ciebie w 15 minut


To pole jest wymagane

To pole jest wymagane i musi posiadać prawidłowy format

To pole jest wymagane i musi posiadać prawidłowy format

 
 • Dokumenty do pobrania

  Nazwa dokumentu Pobierz / Drukuj Od kiedy obowiązuje Historia zmian

  Prospekt informacyjny Allianz FIO (pdf)

  09.01.2018 r.

  Statut Allianz FIO (pdf)

  13.12.2017 r.

  Karta funduszu Allianz Akcji (pdf)

  22.02.2017 r.

  Allianz Akcji - kluczowe informacje dla inwestorów (pdf)

  22.02.2017 r.

  Tabela opłat Allianz FIO (pdf)

  01.04.2019 r.


  Zobacz dokumenty archiwalne

Nota prawna

Fundusze Allianz nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego subfunduszy, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Wartość aktywów netto portfeli inwestycyjnych subfunduszy może charakteryzować się dużą zmiennością wynikającą ze składu tych portfeli lub z przyjętej techniki zarządzania portfelami, w sytuacji dużej zmienności cen na rynku akcji. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków.

Euro Bank S.A. pośredniczy w przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń dotyczących jednostek uczestnictwa w funduszach Allianz FIO, nie świadcząc przy tym usługi doradztwa inwestycyjnego, jak również nie udziela porad czy rekomendacji związanych z inwestowaniem w fundusze inwestycyjne. Zamieszczony w serwisie opis Funduszy nie jest prawnie wiążącym źródłem informacji o funduszach inwestycyjnych, a ma charakter wyłącznie marketingowy. Opis jest publikacją handlową i nie podlega wymogom pakietu regulacji MiFID II w zakresie dotyczącym badań inwestycyjnych. Opis ten nie zawiera wystarczających informacji niezbędnych do oceny ryzyka związanego z inwestycją w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. Ostateczna decyzja zainwestowania własnych środków należy wyłącznie do Klienta.


Fundusze nie gwarantują osiągnięcia założonego celu ani wyniku inwestycyjnego. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty kapitału zainwestowanego w jednostki uczestnictwa Funduszy. Euro Bank S.A. nie ma wpływu na wyniki inwestycyjne osiągane przez Fundusze i nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie informacji zawartych w serwisie. Wymagane prawem informacje związane w inwestowaniem w subfundusze Allianz FIO, w tym opisy czynników ryzyka, zasady sprzedaży jednostek uczestnictwa oraz Tabela opłat, znajdują się w Prospekcie Informacyjnym danego Funduszu oraz Kluczowych Informacjach dla Inwestorów (KIID), dostępnych w placówkach Euro Banku S.A., w siedzibie TFI Allianz Polska S.A. oraz na stronach: www.eurobank.pl i www.allianz.pl.

 

Informacja o plikach cookies

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika. Pliki cookies gromadzone są w celu tworzenia statystyk, które służą do optymalizacji i modyfikacji serwisu oraz jego narzędzi w celu lepszego dostosowania do potrzeb użytkowników. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w polityce cookie. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w polityce cookie. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.

Mobile app
Nowa aplikacja mobilna eurobanku

Sama dostosuje się do użytkownika. Pobierz ją na swoją platformę.

Pobierz