Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek

Interesuje Cię potencjalnie wysoki zysk w długiej perspektywie inwestycji i akceptujesz podwyższone ryzyko inwestycyjne z możliwością okresowej utraty wartości inwestycji? To rozwiązanie jest dla Ciebie!


 

O Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek


Poznaj szczegóły Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek

W co inwestujesz?

Pieniądze zgromadzone w subfunduszu Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek są inwestowane przede wszystkim w akcje małych i średnich spółek (waga w indeksie WIG <2%) oraz w inne instrumenty oparte na akcjach tych spółek. Udział akcji w portfelu może wahać się od 70 do 100%. Pozostałą część stanowią dłużne instrumenty finansowe.

Wartość jednostki uczestnictwa tego subfunduszu może ulegać największym wahaniom w porównaniu z innymi subfunduszami akcyjnymi, jednak w okresie dobrej koniunktury ten subfundusz może przynieść bardzo wysokie zyski.

Informacje ogólne:

 • Towarzystwo: TFI Allianz Polska
 • Typ subfunduszu: akcyjny
 • Rekomendowany okres inwestycji: 3-5 lat


Numer konta funduszu:
72 1240 1037 1111 0010 1512 2332 PLN

 

Jak zainwestować?

Umów się na wizytę w naszej placówce

 • 1

  Przygotuj dowód osobisty i odwiedź jedną z naszych placówek

 • 2

  Wypełnij kwestionariusz wiedzy i doświadczenia inwestycyjnego

 • 3

  Sprawdź, czy inwestycja w subfundusz jest dla Ciebie odpowiednia

 • 4

  Podpisz umowę, a przyjmiemy od Ciebie zlecenie otwarcia rejestru nabycia jednostek w subfunduszu

 

Napisz do nas

Oddzwonimy do Ciebie w 15 minut


To pole jest wymagane

To pole jest wymagane i musi posiadać prawidłowy format

To pole jest wymagane i musi posiadać prawidłowy format

 
 • Dokumenty do pobrania

  Nazwa dokumentu Pobierz / Drukuj Od kiedy obowiązuje Historia zmian

  Prospekt informacyjny Allianz FIO (pdf)

  09.01.2018 r.

  Statut Allianz FIO (pdf)

  13.12.2017 r.

  Karta funduszu Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek (pdf)

  22.02.2017 r.

  Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek - kluczowe informacje dla inwestorów (pdf)

  25.08.2017 r.

  Tabela opłat Allianz FIO (pdf)

  13.12.2017 r.


  Zobacz dokumenty archiwalne

Nota prawna

Fundusze Allianz nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego subfunduszy, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Wartość aktywów netto portfeli inwestycyjnych subfunduszy może charakteryzować się dużą zmiennością wynikającą ze składu tych portfeli lub z przyjętej techniki zarządzania portfelami, w sytuacji dużej zmienności cen na rynku akcji. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków.

Euro Bank S.A. pośredniczy w przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń dotyczących jednostek uczestnictwa w funduszach Allianz FIO, nie świadcząc przy tym usługi doradztwa inwestycyjnego, jak również nie udziela porad czy rekomendacji związanych z inwestowaniem w fundusze inwestycyjne. Zamieszczony w serwisie opis Funduszy nie jest prawnie wiążącym źródłem informacji o funduszach inwestycyjnych, a ma charakter wyłącznie marketingowy. Opis jest publikacją handlową i nie podlega wymogom pakietu regulacji MiFID II w zakresie dotyczącym badań inwestycyjnych. Opis ten nie zawiera wystarczających informacji niezbędnych do oceny ryzyka związanego z inwestycją w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. Ostateczna decyzja zainwestowania własnych środków należy wyłącznie do Klienta.


Fundusze nie gwarantują osiągnięcia założonego celu ani wyniku inwestycyjnego. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty kapitału zainwestowanego w jednostki uczestnictwa Funduszy. Euro Bank S.A. nie ma wpływu na wyniki inwestycyjne osiągane przez Fundusze i nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie informacji zawartych w serwisie. Wymagane prawem informacje związane w inwestowaniem w subfundusze Allianz FIO, w tym opisy czynników ryzyka, zasady sprzedaży jednostek uczestnictwa oraz Tabela opłat, znajdują się w Prospekcie Informacyjnym danego Funduszu oraz Kluczowych Informacjach dla Inwestorów (KIID), dostępnych w placówkach Euro Banku S.A., w siedzibie TFI Allianz Polska S.A. oraz na stronach: www.eurobank.pl i www.allianz.pl.

 

Informacja o plikach cookies

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika. Pliki cookies gromadzone są w celu tworzenia statystyk, które służą do optymalizacji i modyfikacji serwisu oraz jego narzędzi w celu lepszego dostosowania do potrzeb użytkowników. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w polityce cookie. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w polityce cookie. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.

Mobile app
Nowa aplikacja mobilna eurobanku

Sama dostosuje się do użytkownika. Pobierz ją na swoją platformę.

Pobierz