IKE i IKZE

Dodatkowe pieniądze na Twoją emeryturę.

IKE i IKZE to idealne rozwiązania dla osób, które chcą oszczędzać bez podatku od zysków kapitałowych.


 

O IKE i IKZE


Poznaj szczegóły IKE i IKZE

Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) i Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) to rozwiązania długoterminowego oszczędzania emerytalnego z dodatkowym pakietem korzyści.

Z produktów skorzystać możesz łącznie lub wybierając tylko to rozwiązanie, które uznasz za najbardziej dopasowane do Twoich oczekiwań.

IKE

Rozwiązanie zapewniające wyższy standard życia na emeryturze dzięki możliwości efektywnego oszczędzania. Korzyści podatkowe uzyskiwane są na końcu oszczędzania. W 2019 roku limit wpłat na IKE wynosi 14 295 zł.

IKZE

Z tej propozycji możesz skorzystać, gdy dodatkowo myślisz o uldze podatkowej - kwotę wpłaconą na IKZE możesz odliczyć od dochodu w deklaracji PIT. Za 2019 rok możesz skorzystać z ulgi nawet do 1 829,76 zł. Maksymalny limit wpłat na IKZE w 2019 roku wynosi 5 718 zł.


IKE IKZE
Korzyści podatkowe brak podatku od zysków kapitałowych brak podatku od zysków kapitałowych, możliwość odliczenia wpłat od podstawy opodatkowania, przy wypłacie niższa stawka podatku dochodowego (10%)
Limit rocznej wpłaty 14 295 PLN w 2019 r. 5 718 PLN w 2019 r.
Jednorazowa opłata za otwarcie rejestru 300 PLN – opłata za otwarcie rejestru nie wlicza się do limitu wpłat na IKE 300 PLN – opłata za otwarcie rejestru nie wlicza się do limitu wpłat na IKZE, oraz nie podlega odliczeniu od podstawy opodatkowania
Wysokość wpłat pierwsza: 1000 PLN, kolejna: minimum 100 PLN pierwsza: 1000 PLN, kolejna: minimum 100 PLN
Wypłata z zachowaniem korzyści podatkowych * jeśli będziesz wpłacać środki przez minimum 5 lat i osiągniesz 60 rok życia, możesz wypłacić zebrane oszczędności w całości lub zdecydować się na wypłaty miesięczne, przez określony czas. Jeśli wypłacisz pieniądze wcześniej, od zysków zapłacisz podatek * jeśli będziesz wpłacać środki przez minimum 5 lat i osiągniesz 65 rok życia, możesz wypłacić zebrane oszczędności w całości lub w ratach. Jeśli wypłacisz pieniądze wcześniej, od zysków zapłacisz podatek.
Dla kogo? przeznaczony dla wszystkich, również osób niepracujących lub uzyskujących nieregularny dochód w IKZE odkładać mogą osoby, które osiągają dochody z pracy, oraz osoby otrzymujące świadczenia emerytalne

Informacje ogólne:

 • Towarzystwo Union Investment TFI S.A.
 • Union Investment TFI działa w Polsce od 1995 roku

 


Numery kont funduszy:

IKE 71 18800009 0000 0013 0012 3007

IKZE 76 1880 0009 0000 0013 0079 6000


 

Potrzebujesz dodatkowych informacji?

Zapraszamy na stronę Union Investment TFI S.A.

 

Jak zainwestować?

Umów się na wizytę w naszej placówce

 • 1

  Przygotuj dowód osobisty i odwiedź jedną z wybranych placówek eurobanku

 • 2

  Wypełnij kwestionariusz wiedzy i doświadczenia inwestycyjnego

 • 3

  Sprawdź, czy inwestycja w fundusz jest dla Ciebie odpowiednia

 • 4

  Podpisz umowę, a przyjmiemy od Ciebie zlecenie otwarcia rejestru nabycia jednostek w subfunduszu


 

Napisz do nas

Oddzwonimy do Ciebie w 15 minut


To pole jest wymagane

To pole jest wymagane i musi posiadać prawidłowy format

To pole jest wymagane i musi posiadać prawidłowy format

 
 • Dokumenty do pobrania

  Nazwa dokumentu Pobierz / Drukuj Od kiedy obowiązuje Historia zmian

  Regulamin prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych (IKE) oraz indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) (pdf)

  16.11.2018 r.

  Regulamin Oferty cenowej dla otwarcia rejestru IKE i/lub IKZE (pdf)

  27.11.2018 r.


  Zobacz dokumenty archiwalne

  Więcej dokumentów znajdziesz tutaj.


Nota prawna

 

Euro Bank S.A. pośredniczy w przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń dotyczących jednostek uczestnictwa w funduszach Union Investment TFI S.A., nie świadcząc przy tym usługi doradztwa inwestycyjnego, jak również nie udziela porad czy rekomendacji związanych z inwestowaniem w fundusze inwestycyjne. Zamieszczony w serwisie opis Funduszy nie jest prawnie wiążącym źródłem informacji o funduszach inwestycyjnych, a ma charakter wyłącznie marketingowy. Opis jest publikacją handlową i nie podlega wymogom pakietu regulacji MiFID II w zakresie dotyczącym badań inwestycyjnych. Opis ten nie zawiera wystarczających informacji niezbędnych do oceny ryzyka związanego z inwestycją w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. Ostateczna decyzja zainwestowania własnych środków należy wyłącznie do Klienta. Fundusze nie gwarantują osiągnięcia założonego celu ani wyniku inwestycyjnego. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty kapitału zainwestowanego w jednostki uczestnictwa Funduszy. Euro Bank S.A. nie ma wpływu na wyniki inwestycyjne osiągane przez Fundusze i nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie informacji zawartych w serwisie.

Jednorazowa opłata za otwarcie rejestru wynosi 600 zł. W ramach Regulaminu oferty cenowej dla otwarcia rejestru IKE i/lub IKZE w Euro Banku S.A. Klientom przysługuje 50% obniżka opłaty za otwarcie rejestru. Po zastosowaniu obniżki opłata za otwarcie rejestru dla wybranego produktu wynosi 300 zł. Regulamin Oferty dostępny jest w zakładce dokumenty oraz w placówkach Banku.

Niniejszy materiał jest upowszechniany w celu reklamy lub promocji usług świadczonych przez Union Investment TFI S.A. Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działa na podstawie decyzji Komisji Papierów Wartościowych (obecnie: Komisja Nadzoru Finansowego) z dnia 1 czerwca 1995 r., nr decyzji KPW-4073-1\95. Brak gwarancji osiągnięcia celów inwestycyjnych subfunduszy. Uczestnik musi się liczyć z możliwością zmniejszenia lub utraty zainwestowanych środków. Wyniki inwestycji mogą być pomniejszone o pobrane opłaty manipulacyjne i podatki. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią gwarancji osiągnięcia ich w przyszłości. Szczegółowe informacje na temat IKE i IKZE w Union Investment TFI S.A. znajdują się w prospektach informacyjnych funduszy oraz w Regulaminach prowadzenia IKE lub IKZE. Indywidualna sytuacja Uczestnika może mieć wpływ na zasady opodatkowania. Przed zawarciem umowy o prowadzenie IKE lub IKZE zaleca się kontakt z doradcą podatkowym. Duża zmienność wartości aktywów netto: UniAkcje Małych i Średnich Spółek, UniAkcje Wzrostu, UniAkcje: Nowa Europa, UniKorona Akcje, UniKorona Zrównoważony, UniStabilny Wzrost, UniObligacje: Nowa Europa, UniAkcje: Turcja, UniAkcje Dywidendowy w UniFunduszeFIO oraz UniObligacje Aktywny, UniAkcje: Daleki Wschód, UniEURIBOR, UniAkcje Biopharma, UniAkcje Selektywny Globalny, SGB Zagraniczny, UniGotówkowy Aktywa Polskie w UniFunduszeSFIO. Niniejszy materiał nie zawiera pełnych informacji niezbędnych do oceny ryzyka związanego z inwestycją w papiery wartościowe oraz inne instrumenty finansowe. Decyzje inwestycyjne dotyczące inwestowania w fundusze inwestycyjne powinny być podejmowane wyłącznie po zapoznaniu się z Prospektami Informacyjnymi funduszy, zawierającymi szczegółowe informacje w zakresie: czynników ryzyka, zasad sprzedaży jednostek uczestnictwa funduszy, tabelę opłat manipulacyjnych oraz informacje podatkowe. Prospekty informacyjne, Kluczowe informacje dla Inwestorów, Informacje dla Klienta AFI, tabela opłat, dane o ryzyku inwestycyjnym i podatkach dostępne są na stronie www.union-investment.pl.

Informacja o plikach cookies

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika. Pliki cookies gromadzone są w celu tworzenia statystyk, które służą do optymalizacji i modyfikacji serwisu oraz jego narzędzi w celu lepszego dostosowania do potrzeb użytkowników. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w polityce cookie. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w polityce cookie. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.

Mobile app
Nowa aplikacja mobilna eurobanku

Sama dostosuje się do użytkownika. Pobierz ją na swoją platformę.

Pobierz